Μετρον Αριστον.gr

 
 
 
 

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....πίστευευε και μη ερεύνα;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...έλεγχε το θυμό σου...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...βάλε σε τάξη τη ζωή σου....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...να είσαι πάνω από όλα άνθρωπος....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...βάζε μέτρο στην ζωή σου...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...πίστευε δυνατά αφού πρώτα μελέτησεις....

 

 

 

 

Περί Ελληνικής Γλώσσας και Ελλήνων Διώξεις

 

<<αρχική σελίδα περί Ελληνικής Γλώσσας και Ελλήνων Διώξεις, Προμηθέας Λόγος<<

 

Τὸ πηδάλιο , ὡς γνωστν , εναι τὸ ἐργαλεῖο - ὁ μηχανισμὸς , μέσω τοῦ ὁποίου ὁδηγοῦμε να πλοο πρς μία συγκεκριμένη πορεία .

ρθόδοξος κκλησία , ς *νοητὴ ναῦς (πνευματικν πλοο) , χει τὸ δικό της *ΠΗΔΑΛΙΟ* , τὴν *ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ* , ἡ ὁποία περιέχει τος θείους καὶ ἱεροὺς κανόνες τν γίων ποστόλων , τν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τοπικῶν Συνόδων καὶ τῶν θείων Πατέρων , στος ποίους (κανόνες) προσφεύγουν οἱ κληρικοί της γιὰ νὰ ἀσκήσουν *κανονικὰ* τὰ ἱερατικά τους καθήκοντα .

ντιγράφω ἐδῶ καὶ παραθέτω ἀσχολίαστους ρισμένους θείους κανόνας ἀπὸ τὸ *Πηδάλιον* διὰ νὰ φανερώσω τὶς σχέσεις Χριστιανισμοῦ Ἑλληνισμοῦ .

ΚΑΝΩΝ ΞΒ΄

*Καλάνδαι νομάζονται αἳ πρῶται μέραι τοῦ κάθε μηνὸς , ες τς ποίας οἱ Ἕλληνες συνήθιζαν νὰ ἑορτάζουν , διὰ νὰ ἀπερνοῦν τάχα λον τν μήνα μὲ εὐθυμίαν (2) καὶ τὰ βοτὰ δὲ καὶ βρουμάλια ἑλληνικαὶ ἦτον ἐορταὶ , τὰ μὲν βοτὰ , ἦτο βοσκήματα καὶ πρόβατα , εἰς τιμν τοῦ θεοῦ Πανὸς , ς τς νομίζετο ἀπὸ τοὺς λληνας τι εναι φορος τν προβάτων καὶ τῶν λοιπν ζώων , τὰ δὲ Βρουμάλια , εἰς τιμν τοῦ Διονύσου . Βρόμιος γὰρ το τοῦ Διονύσου ἐπίθετον κοντὰ εἰς τος λληνας ἀπὸ τὸ βρόμον , ὅπου σημαίνει τν χον καὶ τὴν βροντν , νομαζόμενος .

Τοτο δ οἱ Ρωμαῖοι (οἱ Ρωμαῖοι , χι οἱ Ἕλληνες) βρουμάλιον νόμαζον , γουν τν βρόμον καὶ τὴν ἑορτὴ βρουμάλια , πληθυντικῶς , που εναι τὸ ἴδιον , ὡσὰν τὰ Διονύσια , καθὼς τὰ ἔλεγαν οἱ Ἕλληνες .

Προστάζει λοιπν ὁ παρὼν Κανν , τι τὰ τοιαῦτα Ἑλληνικὰ , ἀλλὰ δὴ  καὶ ἡ κατὰ τὴν πρώτην Μαρτίου τελούμενη πανήγυρις διὰ τὴν εκρασίαν τάχα τοῦ ἔαρος , νὰ ἀσηκωθοῦν ὁλοτελῶς ἀπὸ τὴν πολιτείαν τν Χριστιανν . Μήτε χοροὶ ἁπλῶς δημόσιοι γυναικν νὰ γίνονται , οὔτε ἐορταὶ καὶ χοροὶ ἀπὸ ἄνδρας ἢ γυναίκας εἰς νομα τν ψευδοθεν . ρίζει δὲ πρὸς τούτοις , τι μήτε νδρας νὰ φορῆ ροῦχα γυναικεα , οτε γυναίκα ροχα νδρίκια ἀλλὰ μήτε νὰ μουρώνονται μὲ μουτσούνας καὶ προσωπίδας (μάσκες θεάτρου) Κωμικᾶς , τοι παρακινοσας ες γέλωτας , ἢ Τραγικᾶς τοι παρακινοσας ες θρήνους καὶ δάκρυα , ἢ Σατυρικᾶς , τοι δίας τν Σατύρων καὶ Βάκχων , οἵτινες ες τιμν τοῦ Διονύσου , ὡς ἐκστατικοὶ καὶ δαιμονισμένοι , ἐχόρευον (1) καὶ ὅτι τινς νὰ μὴν ἐπικαλῆται τὸ ὄνομα τοῦ συγχαμεροῦ Διονύσου (ὃς τς νομίζετο πς το δοτρ τοῦ οἴνου καὶ ἔφορος) , (Υ.Γ.: καὶ ὁ Ἰησοῦς εναι δοτρ ονου: Τὸ πρῶτο του θαμα ταν νὰ κάνει κρασὶ γιὰ χάρη εὐτυχίας γάμου) , ταν πατνται τὰ σταφύλια στοὺς ληνος , μήτε νὰ γελᾶ καὶ νὰ καγχάζη , ὅταν βάλλεται ὁ νέος οἶνος ες τ πιθάρια .

Λοιπν ποιος ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς , ἂφ΄οὐ ἔμαθε περὶ τούτων , ν΄ γνώσει πιχειρήσει νὰ κάμη κανένα ἀπὸ τὰ προορηθέντα ταῦτα δαιμονιώδη καὶ Ἑλληνικὰ , εἰ μὲν εναι Κληρικς , ς καθαίρεται , εἰ δὲ λαϊκὸς ς φορίζεται* .  

ΚΑΝΩΝ ΗΔ

Λόγοι γιὰ τὶς Γενοκτονίες , διώξεις , βασανισμος καὶ σφαγὲς ναντίων τν λληνων .

*Ἡ τῶν λλήνων συνήθειαις πρέπει νὰ μισοῦνται ἀπὸ τοὺς Χριστιανος , διὰ τοῦτο ὁ παρὼν Κανν φορίζει κείνους τος Χριστιανος που κατὰ τὴν συνήθειαν τν λλήνων μνύσυν ἢ εἰς τος ψευδωνύμους θεος κείνων , λέγοντες μὰ Δία , ἢ εἰς τὰ στοιχεῖα , οον μὰ τὸ Δία , μὰ τὸν Οὐρανὸν καὶ ἄλλα παρόμοια , καθς καὶ ὁ ΠΑ΄τοῦ Βασιλείου Κανὼν ες πιτίμια (ποινς) ποβάλλει αὐτοὺς . Πλν ὁ μὲν Βασίλειος νδεκα χρόνους κανονίζει κείνους πού χωρς μεγάλη νάγκην βασάνων ἀρνηθοῦν τν πίστιν καὶ φάγουν εἰδωλόθυτα καὶ ὀμόσουν ρκους τν λλήνων , καθς αὐτοὶ δήλ. τοὺς πιστεύουν . Ὁ δὲ παρὼν Κανν τς Συνόδου φορίζει , ς λέγει ὁ Βαλσαμῶν χι μόνον τούτους ἀλλὰ καὶ τοὺς μὴ ἀρνηθέντας τν πίστην χριστιανος , μνύοντας δὲ ὅρκους κατὰ τὴν συνήθεια τν λλήνων . Δὶ ὃ καὶ ὁ τοιοῦτος ρκος ἀλλὰ δὴ καὶ πᾶς ὁ κατὰ ἀδοκίμου θρησκείας ὁμοθεῖς , οὐ φυλάττεται , κατὰ τὸ ιθ΄κέφ. τοῦ ιγ΄τιτλ. Φωτίου* .

Λοιπόν! Ἕλλην ἢ Χριστιανὸς

Ξεκάθαρα φαίνεται ὅτι ἄνθρωπος μὲ κοσμοαντίληψη *Ἑλληνοχριστιανισμοῦ* δηλαδὴ *Ἑλληνοχριστιανὸς* δὲν δικαιολογεῖται ἀπὸ τοὺς πιὸ πάνω θείους Κανόνες , ὅπου *Ἡ τῶν Ἑλλήνων συνήθειαις πρέπει νὰ μισοῦνται ἀπὸ τοὺς Χριστιανούς* .

Τότε ὅσοι μιλοῦν σήμερα ἢ ἄλλοτε , περὶ τοῦ ἰδεολογήματος αὐτοῦ -του Ἑλληνοχριστιανισμοῦ- πρέπει σύμφωνα μὲ τοὺς θείους Κανόνες νὰ ΑΦΟΡΙΖΟΝΤΑΙ!

Στὸ *Πηδάλιον* , ὅπως ἀναδεικνύεται ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τοῦ , εἶναι ἡ ἀπαξίωση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς εἶναι ἡ ἀπάλειψη τῆς ἀξιοπρέπειας κι εὐτυχίας , εἶναι ἡ ἐπιβολὴ τοῦ σκοταδισμοῦ , τῆς μισαλλοδοξίας καὶ ἰδιαιτέρως τῆς Πολιτιστικῆς Ὀπισθοδρόμησης τῶν Ἑλλήνων . Εἶναι καταστροφὴ τῶν Ἑλληνικῶν παραδόσεων .

Ἑλλάδα ἐρείπια

- Τὸ *ἒς ἔδαφος φέρειν* ἐκφράζει τὸ *Πηδάλιον* ὡς ἑξῆς : *Εἴδωλων ναοὶ καὶ βωμοὶ καὶ ξόανα πρέπει νὰ κατακρημνίζωνται* . Οἱ *θεόπνευστες* αὐτὲς ἐντολὲς παρουσιάζονται μὲ κάθε λεπτομέρεια σὲ τέσσερις πυκνογραμμένες σελίδες . Πρόκειται γιὰ ἀποφάσεις ποὺ λήφθησαν ἀπὸ τὴν Ζ΄Οἰκουμενικὴ Σύνοδο ποὺ συγκροτήθηκε τὸ 783 μ.χ. στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας ἐπὶ Κωνσταντίνου καὶ τῆς μητέρας τοῦ Εἰρήνης . Σὲ αὐτὴν τὴν Σύνοδο συμμετεῖχαν 367 ὀρθόδοξοι πατέρες .

- Στν Κανόνα ΟΖ΄ τῆς ΣΤ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου , ἡ ὁποία συνῆλθε τὸ 691 μ.χ. στὴν Κωνσταντινούπολη , συνίσταται στοὺς πιστοὺς νὰ μὴν πλένωνται: *Εἶναι ἀνδρεῖον καὶ σωφρονέστατον πράγμα τὸ νὰ ἀπέχη τινὰς ἀπὸ λουτρά...Ἡ ἡδονικὴ ἐκείνη ὑγρασία τοῦ λουτροῦ χαυνόνει καὶ ἐκθηλύνει τὸ σῶμα καὶ ἡ ἐν τῷ λουτρῶ γύμνωσις φέρει εἰς ἐνθύμησιν τὴν ἄδοξον ἐκείνη γύμνωσιν , ὅπου ὁ Ἀδὰμ μετὰ τὴν παρακοὴν . Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν τὰ λουτρὰ ἄλλο καλὸν δὲν προξενούσι , πάρεξ ἠδονᾶς σαρκικᾶς καὶ φαντασίας ἀτόπους , ἔξω μόνον ἂν λούεται τινὰς δὶ ἀνάγκης ἀσθένειας* .

Στὸ *Πηδάλιον* λοιπὸν παρουσιάζεται ἡ ἀκαθαρσία τοῦ σώματος ὡς προσὸν . Οἱ φυσιολογικὲς - βιολογικὲς λειτουργίες βαπτίζονται *ἁμαρτίες* .

- *Νὰ μὴν πλησιάζη κανεὶς εἰς τὰ θέατρα , ὅτι ταῦτα κάμνουσι τοὺς ἀνθρώπους μοιχοὺς τελείους* . Πρόκειται γιὰ ἀπόφαση τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου Κανὼν ΚΔ΄. Στὴν ἑρμηνεία τῶν ἀποφάσεων τοῦ Νικοδήμου (ὁ Ἁγιορείτης , ποὺ συνέγραψε (μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Ἀγαπίου τοῦ ἱερομονάχου) τὸ *ΠΗΔΑΛΙΟΝ*) ἀναφέρονται οἱ σχετικὲς διδαχὲς τοῦ Ἰωάννη τοῦ Χρυσόστομου . *Πομπὴ τοῦ σατανᾶ τὰ θέατρα . Ἡ ἐν τοῖς θεάτροις διατριβὴ πορνείας ἀκολασίας , ἀσελγείας ἁπάσας ἔτεκε* .

Κανόνας ΟΕ΄ ἐναντιώνεται καὶ στὴν μουσική : *Σφοδρότατα μὲν ἐλέγχει ἐκείνους , ὅπου ἀνακατόνουσι μὲ τὰ πνευματικὰ ἄσματα τὰ ἐξωτερικὰ τῶν θεάτρων σχήματα καὶ θέσεις καὶ ἀσήμους φωνᾶς (ὁποία εἶναι καὶ τώρα τὰ τερερίσματα καὶ νενανίσματα καὶ τὰ ἄλλα ἄσημα λόγια) καὶ λέγει , ὅτι ταῦτα εἴναιιδια , ὄχι τῶν δοξολογούντων τὸν θεὸν ἀλλὰ τῶν παιζόντων καὶ ἀνακατονόντων τὰ τῶν δαιμόνων παίγνια* . Ὁ Χρυσόστομος ποὺ εἶναι συντάκτης τοῦ Κανόνα αὐτοῦ (ΟΕ΄) , ἔχει ἀνακηρυχθεῖ προστάτης τῆς παιδείας μας καὶ ἡ μνήμη τοῦ τιμᾶται στὰ σχολεῖα τοῦ νεοελληνικοῦ κρατιδίου κατὰ τὴν ἐπίσημη ἀργία τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν στὶς 30 Ἰανουαρίου .

Κανόνας ΝΑ΄ ἀπαγορεύει καὶ τοὺς μίμους : *Καθόλου ἀπαγορεύει ἡ ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος τοὺς λεγομένους μίμους* .

Στὸ ἴδιο θέμα ἀναφέρεται κι ὁ Κανόνας ΝΓ΄ τῆς τοπικῆς συνόδου τῆς Καρθαγένης (418 μ.χ.) : *Οὔτε ἐκείνους ὁπού στήνουσι σκηνᾶς καὶ τέντας καὶ μέσα εἰς αὐτᾶς ὑποκρίνονται διάφορα πρόσωπα* .

- Δν εἶναι μόνον οἱ τέχνες στὸ στόχαστρο τῶν πατέρων . Κανόνας ΛΣΤ΄τῆς συνόδου τῆς Λαοδικείας (364 μ.χ.) στρέφεται κατὰ τῶν μαθηματικῶν καὶ τῶν ἐπιστημόνων . (Ἑλληνικὴ Γραμματεία) .

- Στν Κανόνα Θ΄τοῦ Μεγάλου Βασιλείου περιγράφονται οἱ σχέσεις οἱ σχέσεις τῶν δύο φύλων στὸ πλαίσιο τῆς ὀρθόδοξης οἰκογένειας : *Ἡ γυναίκα δὲν ἔχει τὴν ἄδεια νὰ ἀφήνει τὸν ἄνδρα τῆς , ἀλλὰ κι ἂν δέρνει αὐτὴ ἐκεῖνος , πρέπει νὰ ὑπομένει κι ὄχι νὰ χωρίζεται , κι ἂν τὴν προίκα τῆς ξοδεύει  , κι ἂν μὲ ἄλλες γυναῖκες πορνεύει , αὐτὴ πρέπει νὰ καρτερεῖ....Ὥστε ἡ μὲν γυναίκα , ποὺ ἄφησε τὸν ἄνδρα τῆς μοιχαλίδα εἶναι ἂν πάρει ἄλλον , ὁ δὲ ἀφεθεῖς αὐτὸς ἄνδρας , ἂν πάρει ἄλλην , συγχωρεῖται* .

Ἑπομένως , σύμφωνα μὲ τὴν ὀρθοδοξία , ἡ κμετάλλευση , ὁ ξυλοδαρμς καὶ ἡ ποβάθμιση τῆς συζύγου (γυναίκας) εἶναι ἔργο εὐλογημένο .

Ἢ ὅπως λέμε στὴν Ἀμερικήphysical abuse , shovenism , misogyny  , gender discrimination are praiseworthy attributes - virtues pleasing the Christian Heavenly Father . Not Surprised !!! 

- *Πρέπει νὰ ἐμποδίζωνται ἐκεῖναι αἳ γυναῖκες , ἢ ἄνδρες , ὁπού πηγαίνουν ἐπάνω εἰς τὰ μνήματα τῶν συγγενῶν τους καὶ κλαίουν , ὡσὰν νὰ μὴν εἶχαν ἐλπίδα , ὅτι θέλουν ἀναστηθοῦν , μὴ νοοῦντες οἱ ἄγνωστοι , ὅτι ὁ θάνατος τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν δὲν εἶναι θάνατος , ἀλλὰ ὕπνος , ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἔχουν νὰ ἐξυπνήσουν ἐν τὴ ἡμέρα τῆς ἀναστάσεως* . Ἀπὸ τὸν Κανόνα ΠΓ΄τῆς ΣΤ΄ οἰκουμενικῆς συνόδου .

Χωρισμὸς ἀπὸ τὶς ρίζες , ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους . Κάθε μνήμη μὲ τὸ Ἑλληνικὸ παρελθὸν μὲ τὸν Ἑλληνικὸ Λόγο , μὲ τὴν Ἀπολλόνια Ἀλήθεια πρέπει νὰ μισεῖται , νὰ ἀποφεύγεται ! *Cultural disintegration* .

 

                      

διάψευσης ες τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ κ. Χριστόδουλου εἶναι τὰ λεγόμενα τοῦ Παύλου καὶ ὅλων τῶν *Ἑλλήνων ; Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας* τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ διαβάζουμε εἰς τὴν πολύτομη ἔκδοση [*Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας* τοῦ Χριστιανικοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου Γρηγόριος Παλαμᾶς* 1980] τὰ λόγια τους ἐναντίων τῶν Ἑλλήνων καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας καὶ Παιδείας = ἕνας ὀχετὸς ὕβρεων .

Ἔχω ἤδη παρουσιάσει κείμενα τῶν Πατέρων εἰς τὴν ἀρχὴ !

7η διάψευσης ες τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ κ. Χριστόδουλου : Οἱ ἀπάνθρωποι διωγμοὶ καὶ οἱ γενοκτονίες κατὰ τῶν Ἑλλήνων ὅπως διασώζονται ἀπὸ ἱστορικὰ κείμενα καὶ Ἐκκλησιαστικὲς Συνόδους ὡς ἐπίσης καὶ αὐτοκρατορικὰ διατάγματα , ὅλα δὲ αὐτὰ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπικράτησης τῆς Νέας Ρώμης τὴν ἀποκαλούμενη Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία .

Θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τοὺς διωγμοὺς ποὺ ὑπέστησαν οἱ Ἕλληνες ποὺ ἀρνήθηκαν νὰ προσηλυτισθοῦν (νὰ ἐκχριστιανιστοῦν) .

Οἱ Γενοκτονίες - ὁ βίαιος προσηλυτισμὸς τῶν Ἑλλήνων - ἡ βίαιη ἐγκαθύδριση τοῦ Χριστιανισμοῦ .

Θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὶς ἀκόλουθες Γενοκτονίες (ὄχι ὅλες) ἐναντίων τῶν Ἑλλήνων Ἐθνικῶν (τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἀρνοῦντο νὰ γίνουν ὀπαδοὶ τῆς ἐβραιογενοὺς Χριστιανικῆς θρησκείας) .

Οἱ Γενοκτονίες τῶν Ἑλλήνων :

1. τς ρμενίας : (252 μ.χ.)

2. τς Νέας Ρώμης (Σκυθόπολη) : (341 μ.χ.)

3. τς Πελοποννήσου : (397 μ.χ.)

4. τν Ἑλλήνων ἐπὶ Ἰουστινιανού : (530 μ.χ.)

5. τς Κρήτης 9ος α. μ.χ. (960 μ.χ.)

τακτική της γενοκτονίας δὲν ἐπινοήθηκε ὅμως ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς , οὔτε ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους οἱ ὁποῖοι ἐξανδραποδίζουν καὶ σφάζουν ἀνηλεῶς ὅλον τὸν ἀραβικὸ κόσμο ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Μωάμεθ καὶ τῶν διαδόχων αὐτοῦ .

Τν τακτική της γενοκτονίας τὴν ἔλαβαν ἀμφότεροι ἀκέραιη σὲ θεωρία καὶ πράξη ἀπὸ τὴν ἰουδαϊκὴ Βίβλο .

Μέσα στν Ἰουδαϊκὴ Βίβλο ἔχει τὴν μήτρα τοῦ κάθε *ἱερὸς πόλεμος* .

Λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ , μετὰ τὴν ἔξοδό του ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο , μὲ ἀρχηγὸ τοῦ τὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ προχωρεῖ σὲ διαδοχικὲς γενοκτονίες ὅλων τῶν πέριξ του Ἰορδάνη ποταμοῦ περιοχῶν , μὲ τὴν εὐλογία τοῦ θεοῦ τῶν , τὸν Ἰεχωβὰ .

*Καὶ λέγει Κύριος πρὸς τὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ : Πᾶς ἄνθρωπος ὅστις ἐναντιωθῆ εἰς τὰς προσταγᾶς σου καὶ δὲν ὑπακούση εἰς τοὺς λόγους σου κατὰ πάντα ὅσα προστάξης αὐτὸν ἂς θανατώνηται* (Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ ἃ΄18) .

Ἀμέσως μετὰ ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Ἰσραὴλ (Ἰησοῦς Ναυὴ) φέρει τὴ βούληση τοῦ Κυρίου του στὸ λαό του : *Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς , ἐκ΄τούτου θέλετε γνωρίσει ὅτι ὁ θεὸς ὁ ζῶν εἶναι ἐν τῷ μέσω ὑμῶν καὶ ὅτι κατὰ κράτος θέλει ἐξολοθρεύσει....

Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀρμενίας ἀπὸ Χριστιανοὺς .

Τὸ ἔτος 252 μ.χ. ὁ βασιλιὰς τῆς Ἀρμενίας Τιριδάτης ὁ Γ΄ μέσω ἑνὸς καλοστημένου σχεδίου χριστιανῶν προσηλυτίσθηκε καὶ μὲ ἕνα αὐτοκρατορικὸ διάταγμα τοῦ ἀνακήρυξε τὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανισμὸ ὡς ἐπίσημη θρησκεία τοῦ κράτους .

πὸ τὴν ἡγεσία τοῦ πατριάρχη τοὺς Γρηγορίου , τοῦ λεγόμενου καὶ *Φωτιστῆ* ὁ στρατὸς τοῦ Τριδάτη καὶ οἱ ὀρδὲς τῶν μοναχῶν του Γρηγορίου , θὰ γενοκτονήσουν τοὺς Ἕλληνες τῆς Ἀρμενίας καὶ τῶν γύρω περιοχῶν καὶ θὰ ἰσοπεδώσουν ὅλα τὰ ἑλλήνικα μνημεῖα καὶ τοὺς ἀρχαίους ναοὺς τῆς χώρας , χτίζοντας ἐπάνω τους ὡς ταφόπλακες τὶς χριστιανικὲς ἐκκλησίες . Πρόκειται γιὰ τὴν βίαιη ἐγκαθίδρυση τοῦ πρώτου θεοκρατικοῦ κράτους στὸν κόσμο καὶ τὴν δοκιμὴ γιὰ τὴν ἰσοπέδωση τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κόσμου , ποὺ ἀκολούθησε λίγα χρόνια μετὰ . Ὁ χριστιανὸς συγγραφέας Φαῦστος ὁ Βυζάντιος στὴν *Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία* , κέφ. 3  , πάρ. 20 , ἀναφέρει ὅτι οἱ ἐκχριστιανισμένοι Ἀρμένιοι *κατέστρεφαν γιὰ ἔξι (6) συναπτὰ ἔτη ὅλη τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια σφάζοντας ὅλους τους Ἕλληνες , μὴν ἀφήνοντας κανέναν νὰ τοὺς ξεφύγει* καὶ πὼς *ἦταν ἀπερίγραπτο τὸ μέγεθος τῶν θησαυρῶν ποὺ λεηλάτησαν ἀπὸ αὐτοὺς* (κέφ. 4 πάρ. 11) .

Τὸ χριστιανικὸ σχέδιο προέβλεπε τρόμο , θάνατο , καταστροφὴ , φυλακίσεις ἐκτελέσεις , βασανιστήρια , καταλήστευση , δημεύσεις...: *Οἵτινες ὅλοι (καὶ μάλιστα καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ πρόκριτοι) , ἴνα φανερώσουν , ὅτι ἐπίστευσαν ὁλοψύχως εἰς τὸν Χριστὸν , ἐχάλασαν ἀπὸ τὰ θεμέλια ολούς τους ναοὺς τῶν εἰδώλων καὶ λαβόντες ἂπ΄ τὰ σκευοφυλάκια ὅλους τους θησαυροὺς , ἤτοι χρυσίον , ἀργύριον , σκεύη ἀργυρᾶ καὶ χρυσοΰφαντα  ἱμάτια , τὰ ἀφιέρωσαν εἰς τὰς ἐκκλησίας , τὰς ὁποίας εἰς δόξαν Χριστοῦ οἰκοδόμησαν καὶ ὄχι μόνον τὰ κινητὰ , ἀλλὰ καὶ τὰ ἀκίνητα , ἤτοι χωράφια καὶ ἄλλα ὅμοια καὶ ἔκαμαν τὴν ἄτιμον ὕλην καὶ ἀνωφελῆ , ὕλην ψυχοφελὴ καὶ πολύτιμον* . (*Συναξαριστής* , σὲλ 673) .

Οἱ Ἀρμένιοι ὑπὸ τὶς εὐλογίες πλέον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διεξήγαγαν τοὺς πρώτους ἱεροὺς - θρησκευτικοὺς πολέμους τῆς Παγκοσμίου Ἱστορίας , μὲ σκοπὸ τὸ βίαιο ἐκχριστιανισμὸ τῶν γύρω λαῶν καὶ εἰδικὰ στὰ ἐδάφη ποὺ κατοικοῦσαν οἱ τόσο μισητοὶ γιὰ τοὺς χριστιανοὺς , οἱ *εἰδωλολάτρες* Ἕλληνες .

γενοκτονία γινόταν ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη καὶ τὴν συνεργία τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους καὶ πατριαρχείου (Ἱεροσολύμων) .

ἑλληνικὴ γενοκτονία καὶ ἡ ὁλοκληρωτικὴ πολιτισμικὴ καταστροφὴ τῆς Ἀρμενίας ἦταν χριστιανικὴ συνωμοσία , σχέδιο ποὺ ὅπως φαίνεται εἶχαν μελετήσει καὶ συμφωνήσει ἀπὸ κοινοῦ πρὸ ὀλίγων χρόνων ὁ Γρηγόριος καὶ ὁ Τιριδάτης μὲ τὸν Μέγαν Κωνσταντῖνον .

Ἀξίζει ἐδῶ νὰ διαβάσουμε τὸ ἀπόσπασμα τοῦ ἔργου τοῦ πατριάρχη Ἱεροσολύμων Δοσιθέου ἀπὸ τὴν *Δωδεκάβιβλον* , σέλ. 1218 , ὅπου ὁ Δοσίθεος ἀναφέρεται στὴν στιγμὴ ποὺ ὁ Γρηγόριος καὶ ὁ Τιριδάτης πῆγαν νὰ ἀνακοινώσουν ἐπίσημα στὴν Ἃ΄Οἰκουμενικὴ Σύνοδο , τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἑλληνικῆς γενοκτονίας , ἐπισκέπτες τοῦ Μέγα Κωνσταντίνου .

Γράφει Δοσίθεος :

*Πρὸ τῆς ἀναχωρήσεως αὐτοῦ , ὁ τὲ Γρηγόριος κι ὁ Τιριδάτης ἐπῆγαν εἰς Κωνσταντινούπολιν πρὸς τὸν Μέγαν Κωνσταντῖνον καὶ ἐφιλοξενήθησαν πὰρ΄αὐτοῦ ἱκανῶς . Γενόμενης δὲ τῆς Ἁγίας Ἃ΄Συνόδου , ἐπέμφθη πρὸς αὐτὴν ὑπὸ τοῦ Τιριδάτου ὁ Ἀριστάνης , ἀγωνισάμενος δὲ μετὰ τῶν ἐν΄αὐτὴ συνελθόντων ἁγίων τιῆ (318) θεοφόρων Πατέρων κατὰ τοῦ Ἀρείου , ἐπέστρεψεν εἰς Ἀρμενίαν , φέρων καὶ τὴν ἀπόφασιν τῆς Συνόδου* .

Στν Ἃ΄Οἰκουμενικὴ Σύνοδο , ὅπως ἀποδείχθηκε , ἀποφασίσθηκε ἀπὸ κοινοῦ ἡ ὁλοκληρωτικὴ πολιτισμικὴ καταστροφὴ καὶ γενοκτονία τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὄχι ἁπλῶς στὴν Ἀρμενία , ἀλλὰ σὲ ὅλα τὰ ἐδάφη τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας .

ἐπιβολὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς ἐπίσημου θρησκείας τῆς Ἀρμενίας ἀποτελεῖ τὴν δημιουργία τοῦ πρώτου θεοκρατικοῦ κράτους στὸν κόσμο , ἀλλὰ καὶ τὴν πρώτη παγκοσμίως ὀργανωμένη καταστροφὴ καὶ ἐκθεμελίωση ἑνὸς ὁλόκληρου πολιτισμοῦ , τοῦ Ἑλληνικοῦ , ἀπὸ τὴν ἰουδαιοχριστιανικὴ θρησκεία .

Κατὰ τὰ ἑπόμενα χρόνια ἡ πλήρης ὑποταγὴ ὅλων τῶν λαῶν τῆς αὐτοκρατορίας στὴν θεοκρατία καὶ στὸν αὐτοκράτορα θὰ ἐπιτευχθεῖ ἀπόλυτα καὶ ὁλοκληρωτικὰ .

Ἡ γέννηση τοῦ καισαροπαπικοῦ καὶ τοῦ βυζαντινοῦ Ἰμπεριαλισμοῦ μὲ τὴν στήριξη καὶ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πλέον ἱστορικὸ γεγονὸς.

 

                                  

Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων - Σκυθόπολης

Οἱ γενοκτονίες κατὰ τῶν Ἑλλήνων : ἡ καταστροφὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους , τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας .

Ἕνα ἄλλο ἀποτρόπαιο ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἑλλάδας καὶ σὲ συνέπεια κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας , ἕνα τραγικὸ θέατρο μίσους ποὺ καὶ σήμερα ἀποκρύπτετε , διασώζει ὁ Ρωμαῖος ἱστορικὸς Ἀμμιανὸς Μαρκελλίνος στὸ 19ο βιβλίο τοῦ ἔργου τοῦ (*RERUM GESTARUM LIBRI XXXI*) 31 τόμων .

Ἀμμιανὸς Μαρκελλίνος ἦταν ὁ ἱστορικός του Ρωμαίου Χριστιανοῦ αὐτοκράτορα Κωνστάντιου τοῦ Β΄, κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ ὁποίου ἄρχισαν οἱ πιὸ ἀποτρόπαιοι διωγμοὶ ἐναντίων τῶν Ἑλλήνων .

Στν σημερινὴ πόλη τοῦ Δυτικοῦ Ἰσραὴλ τὴν Beth Sian , γνωστὴ στοὺς Ἕλληνες ὅλους ἐκείνων τῶν αἱματοβαμμένων χρόνων ὡς Σκυθόπολης  , τὸν 4ο αἵ. μ.χ. γύρω στὸ 341 λειτούργησε τὸ πρῶτο στρατόπεδο συγκέντρωσης , γιὰ δύο δεκαετίες (20 ἔτη) , δηλαδὴ κὰθ΄ὅλην τὴν διάρκεια τῆς κατοχῆς τοῦ Βυζαντινοῦ θρόνου ἀπὸ τὸν δευτερότοκο γιὸ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου , τὸν Κωνστάντιο τὸν δεύτερο .

Σκυθόπολις ὑπῆρξε ὁ τόπος συγκέντρωσης βασανισμοῦ καὶ θανάτωσης τῶν Ἑλλήνων , ὅλων ὅσων δηλαδὴ ἀρνήθηκαν νὰ ἀσπασθοῦν τὸ δόγμα τοῦ Χριστιανισμοῦ . Ἀναφερόμενος ὁ Ἐμμανουὴλ Ροΐδης στοῦ Ἀμμιανοῦ Μαρκελλίνου τὸ Ἱστορικὰ , γράφει στὸ ἔργο τοῦ *Πάπισσα Ἰωάννα* σήμ. 200 :

*Ἤρκει νὰ κατηγορηθῆ τὶς (κάποιος Ἕλληνας - Ἐθνικὸς) ὑπὸ κακόβουλου κατασκόπου ὅτι ἔφερε τὸν τράχηλο φυλακτήριον κατὰ τοῦ πυρετοῦ , ἢ ἐφάνη παρακαθήμενος πλησίον τάφου ἢ ἐρειπίου ἴνα καταδικασθῆ εἰς θάνατον ὡς εἰδωλολάτρης ἢ νεκρομάντις . Ἐκ΄τῶν ἀπώτατων ἄκρων τῆς αὐτοκρατορίας ἐσύρεντο ἁλυσόδετοι πάσης τάξεως καὶ ἡλικίας πολίται (Ἕλληνες) ὧν οἱ μὲν ἀπέθνησκον κὰθ΄ὁδὸν , οἱ δὲ ἐν τοῖς δεσμοτηρίσις , οἱ δὲ ἐπιζῶντες ἐστέλλοντο εἰς Σκυθόπολις ... πόλιν ὅπου εἶχον στηθῆ τὰ βασανιστήρια καὶ τὸ σφαγεῖον* . Ammianus Marceihnus *History Books 14- 19 : (Laesae maiestatis multi arcessiti dammati (12)) Constantius Et Gallus . Harvard University Press . John C. Polfe)

Τὸ σφαγεῖον τῆς Σκυθόπολης ὑπῆρξε ἐπινόηση - ἑνὸς νοσηροῦ ἐγκεφάλου - τοῦ Ἐπισκόπου Ἀλεξάνδρειας Γεωργίου . Σκοπὸς τοῦ Γεωργίου ἦταν ἡ καθολικὴ ἐξόντωση τῶν Ἑλλήνων - ἡ γενοκτονία αὐτῶν - καθὼς ἐκεῖνοι ἐστέκοντο ὡς ἀρνητὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ .

Ὁ αὐτοκράτορας Κωνστάντιος Β΄ δέχθηκε καὶ ἔστειλε στὴν Ἀνατολὴ τὸν ἀρχιγραμματέα τῆς Αὐλῆς τοῦ τὸν Παῦλο , περιβόητο γιὰ τὴν σκληρότητά του , ἀποκαλούμενο καὶ *Τάρταρο* .

Αὐτὸς ὁ Παῦλος καὶ ὁ Γεώργιος σὲ συνεργασία ὀργάνωσαν τὸ στρατόπεδο συγκέντρωσης τῆς Σκυθόπολης .

Γράφει ὁ Ἀμμιανὸς Μαρκελλίνος : Τὸ ἀνθρωπόμορφο αὐτὸ κτῆνος , ὁ Παῦλος , διέθετε τόση ἐξουσία καὶ δύναμη ὥστε *μὲ ἕνα νεῦμα τοῦ μόνο ἐξηρτάτο ἡ ζωὴ ὅλων ὅσων περπατοῦσαν στὴν γῆ* . 19 : 12, 13

Ἀναφέρει ὁ Ροΐδης , ἀνακαλώντας τὰ ἱστορικά του Ἀμμιανοῦ Μαρκελλίνου , μεθόδους βασανιστηρίων ἐναντίων τῶν Ἑλλήνων :

ς τὴν Σκυθόπολιν ὅπου εἶχε στηθὴ τὸ χριστιανικὸ κρεουργίον....Ἐκεῖ συνεδρίαζαν εὐσεβεῖς δικασταὶ (χριστιανοὶ εὐσεβεῖς) ἀμιλλώμενοι τὶς πλοίονας εἰδωλολάτρας (Ἕλληνες Ἐθνικοὺς) νὰ ὀπτήση ἐπὶ  σχάρας , νὰ βράση ἐντὸς ζέοντος ἐλαίου , ἢ νὰ κατακόψη μεληδόν* .

Σκυθόπολης καὶ τὰ ἀπάνθρωπα γεγονότα ποὺ διαδραματίστηκαν ἐκεῖ ἐπὶ 20 συνεχῆ ἔτη ἀποκαλύπτουν:

1ον : Τν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἐπεβλήθη ὁ χριστιανισμὸς στὸν Ἑλληνικὸ κόσμο.

2ον : Τν λόγο καὶ τὸν βάρβαρο ἀπάνθρωπο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο κατεστράφη ὁ λαμπρότερος πολιτισμὸς τῆς Γὴς καὶ οἱ δημιουργοὶ αὐτοῦ - οἱ Ἕλληνες .

3ον : Ἀποκαλύπτουν ἐπίσης γιατί τὰ μετέπειτα Ρωμαϊκὰ (Βυζαντινὰ) αὐτοκρατορικὰ διατάγματα ποὺ θεσμοθετοῦσαν τὴν *ἐπὶ Ἑλληνισμοῦ θανατικὴ καταδίκη* ἐφαρμόσθηκαν χωρὶς καμία ἀντίδραση ἢ ἐξέγερση , ὅπως χωρὶς καμία ἀντίσταση ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ἐπῆλθε ὁ ἀφανισμὸς 80 καὶ πλέον πόλεων τῆς κυρίως Ἑλλάδας ἀπὸ τὸν Χριστιανὸ Ἀλάριχο , μετὰ Βυζαντινῆς αὐτοκρατορικῆς διαταγῆς σαράντα (40) χρόνια ἀργότερα .

4ον : Ἀποκαλύπτουν ἐπίσης αὐτὰ τὰ ἀπάνθρωπα γεγονότα ποὺ διαδραματίστηκαν στὴν Σκυθόπολη ὅτι : δὲν ὑπῆρξε ποτὲ Ἑλληνικότητα τοῦ Βυζαντίου , οὔτε ποτὲ Ἑλληνορωμαϊκὸ κράτος , ἒφ΄ὅσον ἦταν οἱ ἐκχριστιανισμένοι Ρωμαῖοι αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου ποὺ ἄρχισαν τοὺς διωγμοὺς κατὰ τῶν Ἑλλήνων . Οὔτε δὲ ποτὲ ὑπῆρξε ἑλληνοχριστιανισμὸς , ἒφ΄ὅσον ἦταν οἱ Ταγοὶ τῆς χριστιανοσύνης καὶ τὸ ἐβραιογενὲς χριστιανικὸ δόγμα ποὺ :

- Ἔσβησαν τὰ Φῶτα τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος .

-  Κατέστρεψαν τν Ἑλληνικὴ Παιδεία .

- Κατεδάφισαν τὰ ἀμίμητα ἀρχαία Ἑλληνικὰ ἀριστουργήματα χωρὶς νὰ ἀφήσουν οὔτε μία πόλη ὄρθια .

- Ἔκαψαν τὶς βιβλιοθῆκες καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες τόνων Ἑλληνικὰ ἐπιτεύγματα εἰς ὅλους τους κλάδους τῶν ἐπιστημῶν , κατὰ 99,99% κατέστρεψαν τὴν Ἑλληνικὴ Γραμματεία .

- Σχεδν ἀφάνισαν τὴν Ἑλληνικὴ φυλὴ ἀπὸ τὸν πλανήτη γῆ , ἐπιφέροντας της, πολλὲς γενοκτονίες .

- Παρέδωσαν τν σβήνουσα Ἑλλάδα στοὺς Τούρκους κα

- κατάντησαν τοὺς Ἕλληνες πολιτιστικὰ στείρους .

 

         Σύμφωνα μὲ τὶς ἱστορικὲς πηγὲς ἐκείνων τῶν Ρωμαιοβυζαντινῶν χρόνων οἱ συνεχεῖς διώξεις καὶ γενοκτονίες κατὰ τῶν Ἑλλήνων πῆραν τὴν ζωὴ 19.000.000 + Ἑλλήνων ἀπὸ τὰ 20.000.000 . Λιγότεροι ἀπὸ 1.000.000 ἐπέζησαν ἒφ΄ ὅσον μετὰ βίας καὶ τρόμου ἔσκυψαν κεφαλὴ πρὸς τὸ ἐβραιογενὲς θεὸ καὶ τὸ χριστιανικό του δόγμα , ὅπου ἡ κύρια ἐντολὴ αὐτοῦ ἦταν καὶ εἶναι :

Λέγει ὁ Ἰησοῦς Χριστός : *Ὅσο γιὰ τοὺς ἐχθρούς μου , αὐτοὺς ποὺ δὲν μὲ θέλησαν γιὰ βασιλιὰ τοὺς φέρτε τους ἐδῶ καὶ κατασφάξτε τοὺς μπροστά μου* . *Κατὰ Λουκᾶν* (ΙΘ΄, 27) .

Καὶ προστάζει ὁ Πατέρας τοῦ Ἰεχωβὰ τοῦ ὁποίου ἐκλεκτὸς λαὸς εἶναι οἱ Ἑβραῖοι : *ἐξεγερῶ τὰ τέκνα σου Σιῶν ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν Ἑλλήνων* . (*Ζαχαρίας* Θ΄13 - 15) .

Note : Σημείωση

Γιὰ λόγους φορολογικοὺς κυρίως , ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Καρακάλλα , τὸ ἔτος 212 μ.χ. , μὲ τὴν *CONSTITUTIO ANTONIANA* ἀπονεμήθηκε ἡ ἰδιότης τοῦ Ρωμαίου πολίτου σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς κατοίκους τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας .

Ἔτσι οἱ Ἕλληνες ἐθεωροῦντο πιὰ ρωμαῖοι ὑπήκοοι καὶ ἡ ταυτότητά τους ἐκτός του ὅτι καταδιώχθηκε καὶ κατεστράφηκε *διὰ ποινῆς θανάτου* ἀπὸ τὸ χριστιανικὸ κατεστημένο , ὑπέφερε καὶ τὴν ρωμαϊκὴ πολιτικὴ ἀλλοίωση .

Ammianus Marcellinus with an English Translation by John C. Rolfe P.H.D.  LITT. D. UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA IN THREE VOLUMES

London , William Heinemamm LTD Cambridge Massachusetts , Harvard University Press MCMLYI

Look also LOEB CLASSICAL LIBRARY Books 14 - 19 , ISBN 0-674-99331-4

Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Πελοποννήσου

Γράφει ὁ Λιβάνιος *Ὑπὲρ τῶν ἑλληνικῶν ἱερῶν* ἐκδόσεις *θύραθεν* 1998 .

*Στὴν ἐνταύθα Ἑλλάδα μὲ τὴν προτροπὴ τῆς Κωνσταντινούπολης εἰσέβαλαν οἱ ὀρδὲς τῶν νεοφώτιστων χριστιανῶν Γότθων καθοδηγούμενες ἀπὸ ὁμάδες φανατικῶν καλόγερων . Τότε , τὸ ἔτος δηλαδὴ 397 μ.χ. , ἔγινε στὴν Πελοπόννησο ἡ μεγαλύτερη γενοκτονία ποὺ γνώρισαν ποτὲ οἱ Ἕλληνες . Ἔτσι ἄνοιξε ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ *νέου δόγματος* . Ὅπως γράφει ὁ Ζώσιμος : πρὸς βοήθεια τῶν Ἑλλήνων ἔσπευσε ἀπὸ τὴν Ἰταλία ἕνας Βάνδαλος (!) στρατηγὸς τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ , ὁ Στηλίχων** . Ὅμως ἔφτασε πολὺ ἀργὰ , ἤδη εἶχε σφαγὴ ἀνηλεῶς ἢ ἐξανδραποδιστεῖ ὁ μὴ χριστιανικὸς πληθυσμὸς ὅλων τῶν πόλεων τῆς Πελοποννήσου . Ὅλοι ὅσοι δὲν πρόλαβαν νὰ καταφύγουν στὰ βουνὰ τῆς Λακωνίας καὶ τῆς Ἀρκαδίας , ἠβηδὸν (ὡς καὶ οἱ ἔφηβοι) ἐσφάγησαν* .

Τὴν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων περιγράφουν πολλοὶ χριστιανοὶ χρονογράφοι τῆς ἐποχῆς ὁ Εὐνάπιος , ὁ Ζώσιμος , ὁ Σωζόμενος κ.α.

Προκόπιος γεννήθηκε γύρω στὸ 500 μ.χ.  Ἄσκησε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ δικηγόρου , τοῦ ρήτορα , τοῦ νομικοῦ συμβούλου τοῦ στρατηγοῦ Βελισαρίου . Ἀνέλαβε σημαντικὲς ἀποστολὲς στὴν ὑπηρεσία τῆς Ρώμης . Γνώρισε μεγάλες τιμὲς στὴν αὐτοκρατορικὴ αὐλὴ τῆς Νέας Ρώμης (Βυζάντιο) .

Τὸ 560 μ.χ. τοῦ ἀποδόθηκε ὁ τιμητικὸς τίτλος τοῦ *Illustris* (Ἐπιφανής) . Τὸ 562 γίνεται ἔπαρχος .

Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ μαρτυροῦν ὅτι ἦταν ἕνα πρόσωπο ποὺ γνώριζε καλὰ τὰ ὅσα συνέβαιναν στὰ ἀνώτατα κλιμάκια τῆς ἐκχριστιανισμένης ρωμαϊκῆς διοίκησης ἡ ὁποία ἕδρευε στὴν Κωνσταντινούπολη .

Ἔγραψε τὸ ἔργο *Ἱστορία* ὅπου περιγράφονται οἱ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἰουστινιανοῦ αὐτοκράτορα καὶ *Περὶ κτισμάτων*ὅπου μὲ στομφώδη γλώσσα κολακεύει τὸ αὐτοκρατορικὸ ζεῦγος Ἰουστινιανὸ καὶ Θεοδώρα .

Ὡστόσο ὁ ἐπίσημος ἱστορικός του αὐτοκράτορα , αὐτὸς ὁ Προκόπιος ποὺ ἀνέλαβε νὰ ἀφήσει αἰώνιο καὶ δοξασμένο τὸ ὄνομα τοῦ Ἰουστινιανοῦ , εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ὁποῖος ἐν΄ἀγνοία ὅλων τῶν σύγχρονών του , κρυφὰ καὶ προσεκτικὰ ἀποφάσισε (γιὰ χάρη τῶν ἑπόμενων γενεῶν) νὰ γράψει καὶ ἕνα τρίτο βιβλίο , τὸ λεγόμενο *Ἀνέκδοτα* τὸ περιεχόμενο τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ ἀληθινὸς βίος τοῦ Ἰουστινιανοῦ , τῆς Θεοδώρα , τῶν συνεργατῶν τους .....Γράφει ὁ Προκόπιος στὸν πρόλογο αὐτοῦ του ἱστορικοῦ βιβλίου *....σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἀναγκάστηκα νὰ ἀποκρύψω τὶς αἰτίες τῶν γεγονότων ποὺ ἔχω ἀναφέρει στὰ προηγούμενα βιβλία μου....Ὁ Λόγος εἶναι , ὅτι ἦταν ἀδύνατο νὰ καταγραφοῦν οἱ πράξεις μὲ τὸν πρέποντα τρόπο , ὅσο οἱ αὐτουργοὶ τοὺς ἦταν στὴν ζωὴ , γιατί ἂν μὲ ἀνακάλυπταν , δὲν θὰ μποροῦσα νὰ γλιτώσω ἀπὸ τὸν πιὸ οἰκτρὸ θάνατο καὶ δὲν θὰ μποροῦσα νὰ εἶμαι σίγουρος οὔτε καν γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν πιὸ στενῶν μου συγγενῶν....*    

4 - Γενοκτονίες Ἑλλήνων ἐπὶ Ἰουστινιανο

Τς σφαγὲς τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἄρχισαν προγενέστεροί του αὐτοκράτορα Κωνστάντιου Β΄ (ὅπως ὁ πατέρας αὐτοῦ ὁ αὐτοκράτορας Μέγας Κωνσταντῖνος - ὑπεύθυνος γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀρμενίας μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ βασιλιᾶ Τιριδάτη Γ΄ καὶ τοῦ πατριάρχη Γρηγορίου) συνέχισαν καὶ μεταγενέστεροι ὅμοιοί του .

αὐτοκράτωρ Ἰουστινιανὸς - ὁ Σλαυοεβραῖος τὸ γένος , τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου ἀρχικὰ ἦταν Γιουτπράδα - αὐτός  ὁ αὐτοκράτορας σύμβολο τῆς Ὀρθοδοξίας , ἐκεῖνος ποὺ οἰκοδόμησε τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ - *τὸ μέγα μοναστήρι* καὶ ἀνακηρύχθηκε ἀπὸ τὸν Χριστιανισμὸ *Μέγας* ἀποκαλύπτεται μέσα ἀπὸ τὰ *Ἀνέκδοτα* κείμενα τοῦ ἐπισήμου ἱστορικοῦ του Προκοπίου ὡς ἕνας αἱμοβόρος τύραννος ὁ ὁποῖος βύθισε ὁλόκληρους πληθυσμοὺς στὴν σφαγὴ καὶ στὸ αἷμα .

Σύμφωνα μὲ τὸν Προκόπιο , ὁ Ἰουστινιανὸς ἄρχισε τὶς σφαγὲς στὸ ὄνομα τῆς *μίας καὶ ἀληθοῦς πίστεως τῆς ὀρθοδοξίας* . Σημαντικὲς ἐπίσης εἶναι οἱ μαρτυρίες τοῦ Προκοπίου γύρω ἀπὸ τοὺς διωγμοὺς , σφαγὲς καὶ γενοκτονίες Ἑλλήνων (ὅσων Ἑλλήνων ἐπέμεναν στοὺς πατρώους ἑλληνικοὺς τρόπους) ἀπὸ τὴν αἱμοσταγῆ καὶ ἀλαζονικὴ διακυβέρνηση τοῦ Ἰουστινιανοῦ .

Τὸ *ἑλληνοχριστιανικὸ* πλαστογράφημα καταρρέει μπροστὰ στὰ κείμενα τῶν ἱστορικῶν ἐκείνης τῆς ἐποχῆς . Ἀναφέρει ὁ Προκόπιος : *Μετὰ τοὺς Σαμαρεῖτες ἄρχισε (ὁ Ἰουστινιανὸς) νὰ καταδιώκει τοὺς ἀποκαλούμενους Ἕλληνες ὑποβάλλοντάς τους σὲ σωματικὰ βασανιστήρια καὶ ἁρπάζοντας τὰ χρήματά τους * .

Προκόπιος ἀδυνατεῖ νὰ θεωρήσει τὸν τύραννο Ἰουστινιανὸ ὡς ἀνθρώπινο ὂν καὶ τὸν θεωρεῖ *ἐνσαρκωμένο δαίμονα* . Ἀναφέρει ὁ Προκόπιος στὰ *Ἀνέκδοτα* : *Ὅτι ὁ Ἰουστινιανὸς δὲν ἦταν ἀνθρώπινο πλάσμα ἀλλὰ ἦταν ...κάποιος δαίμονας ἀνθρωπόμορφος θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ τὸ ἀποδείξει σταθμίζοντας τὸ μέγεθος των  κακῶν ποὺ ἔκανε στοὺς ἀνθρώπους , γιατί ἡ δύναμη τοῦ ἀνθρώπου ποὺ δρᾶ φανερώνεται στὸ ὑπέρμετρο μέγεθος τῶν πράξεών του . Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς λοιπὸν ἔχει σκοτώσει τόσους πολλοὺς , ὥστε ....πιὸ γρήγορα νομίζω θὰ μετροῦσε κανεὶς τοὺς κόκκους τῆς ἄμμου ὅλου του κόσμου , παρὰ ὅσους σκότωσε ὁ αὐτοκράτωρ αὐτὸς . Ὑπολογίζοντας ὅμως κατὰ προσέγγιση τὶς περιοχὲς ποὺ κατάντησαν τελικὰ ἀκατοίκητες , λέω ὅτι χάθηκαν πολλὰ ἑκατομμύρια ἄνθρωποι* . Προκόπιος *Ἀνέκδοτα * ἰη΄1 - 6 , μετάφραση Ἀλόης Σιδέρη , ἔκδ. *ΑΓΡΑ* .

Σὲ ὅτι ἀφορᾶ σὲ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες , ὁ Ἰουστινιανὸς ἀποδείχθηκε μεγάλος διώκτης τοῦ Ἑλληνισμοῦ, σφαγέας τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἀρνοῦνταν τὸν Χριστιανισμὸ ἐμμένοντες στὶς ἑλληνικὲς παραδόσεις . Ἄφησε δὲ αὐτὸς τὴν Ἑλλάδα ἀπροστάτευτη στὶς βαρβαρικὲς ἐπιδρομὲς καὶ ἦταν ληστὴς τοῦ δημοσίου χρήματος τῶν Ἑλληνικῶν πόλεων τὶς ὁποῖες καταδίκασε σὲ οἰκονομικὸ μαρασμὸ .

Ἰουστινιανὸς ἦταν ἐκεῖνος ποὺ ἔκλεισε τὴν Πλατωνικὴ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν μὲ ἀπὸ συνεχῆ λειτουργία 900 περίπου ἐτῶν .Ὁ ἴδιος δὲ ἔσφαξε ἀρκετοὺς φιλοσόφους καθηγητὲς καὶ ἄλλους τοὺς ἀνάγκασε νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα .

                                  Νηπιοβαπτισμς (Υ.Γ.: http://www.tvxs.gr/v9755)

Τὸ χριστιανικὸ ἱερατεῖο , τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Νέας Ρώμης (Βυζαντίου) Θεοδοσίου συνέλαβε τὴν μέθοδο τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ ἀφελληνισμοῦ τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας .

Τὸ  χριστιανικὸ ἱερατεῖο , δηλαδὴ , κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Β΄(382 μ.χ.) Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὅπου ὁ αὐτοκράτορας Θεοδόσιος μετεῖχε αὐτῆς , ἀνάμεσα στὶς πολλὲς δόλιες καὶ ἐγκληματικὲς ἀποφάσεις ἐναντίον τοῦ Ἑλληνισμοῦ συνέλαβαν τὸν νηπιοβαπτισμὸ .

Μὲ εἰδικὸ διάταγμα ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Θεοδόσιο , ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Ρωμαϊκῆς ἐπικράτειας ἔπρεπε νὰ βαπτίσουν τὰ παιδιὰ τοὺς χριστιανοὺς . Ὅσοι δὲν δέχονταν θὰ ἔχαναν τὰ πολιτικά τους δικαιώματα καὶ τὰ παιδιά τους θὰ ἔχαναν τὸ δικαίωμα τῆς κληρονομιᾶς ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους .

Τότε χιλιάδες ἀνυπότακτοι Ἕλληνες πουλήθηκαν στὰ σκλαβοπάζαρα ὡς δοῦλοι καὶ ἀμέτρητες περιουσίες κατασχέθηκαν ἀπὸ τὴν ἐκκλησία .

Παρὰ τὰ σκληρὰ μέτρα ποὺ ἐπεβλήθησαν , οἱ Ἕλληνες ἀρνοῦνταν τὸν ἀφελληνισμό τους .

Τότε ἕνα νέο διάταγμα ὅρισε τὴν θανατικὴ ποινὴ γιὰ τοὺς παραβάτες . Οἱ διωγμοὶ συνεχίσθηκαν μὲ ἀμείωτη ἔνταση μέχρι τὴν ἐποχὴ τοῦ Γιουτπράδα (Ἰουστινιανοῦ , Σλαυοεβραῖος τὸ γένος) .

 Διαβάζουμε ες τὸν *Ἰουστιάνιος Κῶδιξ 1.11* , ὁ ὁποῖος ἦταν σὲ ἰσχὺ μέχρι τῆς ἐποχῆς Λέοντος τοῦ Θρακὸς :

*Γνωρίζουμε , ὅτι αὐτοὶ οἱ εἰδωλολάτρες (Ἕλληνες) ἐγκατέλειψαν τὴν προσκύνηση τοῦ μόνου καὶ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ προσέφεραν θυσίες στὰ εἴδωλα ἐξαιτίας ἑνὸς ἀσυλλόγιστου σφάλματος καὶ πραγματοποίησαν ἀνόσιες ἑορτὲς .

Ἂν αὐτοὶ διέπραξαν αὐτὰ τὰ ἁμαρτήματα , ἐνῶ εἶχαν ἀξιωθεῖ τὸ ἅγιο Βάπτισμα , θὰ ὑποβληθοῦν στὴν ἀντίστοιχη τιμωρία . Μὲ τὸν παρόντα ὅμως νόμο ἀνακοινώνουμε , ὅτι ἐκεῖνοι μὲν ποὺ ἔχουν γίνει χριστιανοὶ καὶ ἔχουν ἀξιωθεῖ τὸ ἅγιο καὶ σωτήριο βάπτισμα , σὲ ὁποιαδήποτε χρονικὴ στιγμὴ , ἂν φανοῦν ὅτι ἐπιμένουν στὴν πλάνη τῶν Ἑλλήνων , θὰ ὑποβληθοῦν στὴν ἐσχάτη τῶν ποινῶν . Ὅσοι δὲ δὲν ἔχουν ἀξιωθεῖ ἀκόμη τὸ σεβαστὸ βάπτισμα , θὰ πρέπει νὰ φανερωθοῦν στὴν βασιλεύουσα πόλη μας , εἴτε στὶς ἐπαρχίες καὶ νὰ πᾶνε στὶς ἱερότατες ἐκκλησίες μαζὶ μὲ τοὺς συζύγους τους καὶ τὰ παιδιά τους καὶ ὅλα τὰ μέλη τοῦ οἴκου τους καὶ νὰ διδαχθοῦν τὴν ἀληθινὴ πίστη τῶν χριστιανῶν . Ἂν δὲν τὸ κάνουν , θὰ χάσουν τὰ πολιτικά τους δικαιώματα καὶ τὴν κινητὴ καὶ ἀκίνητη περιουσία τους . Θὰ τοὺς ἀφαιρεθοῦν τὰ πάντα θὰ ἐγκαταλειφθοῦν στὴν ἔνδεια καὶ θὰ ὑποβληθοῦν στὶς ἔσχατες τιμωρίες (...) ὅσοι πάσχουν ἀπὸ τὴ νόσο τῶν ἀνόσιων Ἑλλήνων* .

Τὸ 530 μ.χ. ὁ Σλαυοεβραῖος αὐτοκράτωρ τῆς Νέας Ρώμης ὁ Γιουτπράδα - Ἰουστινιανὸς ἔδωσε τὴν χαριστικὴ βολὴ στὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ καὶ στουε *ἀλιτήριους Ἕλληνας* ὅπως τοὺς ἀποκαλεῖ ὁ Κώδικάς του .

Αὐτὸς ὁ αὐτοκράτωρ καθιέρωσε τὸ θεσμὸ τοῦ *νονοῦ* . Ὁ νονὸς ταν κυριολεκτικὰ ἕνας χριστιανς πράκτορας , ποὺ τὸν ριζε ἀποκλειστικῶς ἡ ἐκκλησία καὶ ἀφιέρωνε τὴ ζωή του στὴν παρακολούθηση τοῦ βίου τοῦ νεοβαπτισθέντος νηπίου . Ἂν οἱ γονεῖς καὶ τὸ νήπιο δὲν τελοσαν τὰ χριστιανικά τους καθήκοντα τὸ κατέδιδε στὴν κκλησία καὶ τότε τὸ παιδὶ καὶ οἱ γονεῖς θανατώνονταν χωρς δίκη καὶ δεσμευόταν ἡ περιουσία τους .

βυζαντινὴ ταφόπλακα ἐπὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶχε πλέον ὁριστικὰ θεμελιωθεῖ . Ἑκατομμύρια λλήνων φελληνίστηκαν ἢ κατακρεουργήθηκαν κάτω ἀπὸ τὴν χριστιανοβυζαντινὴ *Ἱερὰ Ἐξέταση* .

Ἰουστινιανὸς :

Στὰ διατάγματα τοῦ ἀπαιτεῖ τὴν κτέλεση αὐτῶν ποὺ ἐφαρμόζουν *...τν εδωλολατρία* (Corpus Juris Civilis)

Στν νομοθεσία το Ἰουστινιανοῦ *Codex Iustianianus* διαβάζουμε :

1.11.8 *Κανες ν μὴν τολμήσει νὰ ἀποπειραθεῖ αὐτὰ ποὺ ἀπαγορεύεται στος νθρώπους ποὺ φυλάγονται ἀπὸ εἰδωλολατρικὲς δεισιδαιμονίες , γνωρίζοντας τι διαιωνίζει πράξη , ποὺ ἀποτελεῖ δημόσιο ἔγκλημα .  Θέλουμε τέτοιες πράξεις νὰ ἀποτραποῦν , τσι στε (ὁ ἔνοχος) (...) νὰ ἀποπεμφθεῖ ἀπὸ τὸ ἀξίωμά του καὶ νὰ μὴν χάσει μόνο τν περιουσία του (...) νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ διαρκῆ ἐξορία* .

1.11.9 *Διατάσσουμε τοὺς ἄρχοντές μας (...) νὰ ἀναζητοῦν σύμφωνα μὲ τὸ νόμο ὅλες τὶς περιπτώσεις ἀσέβειας ὑπὲρ τῆς Ἑλληνικῆς θρησκείας (...) (καὶ) ἂν συμβαίνουν , νὰ τιμωροῦνται (...) . Νὰ μὴν ἔχει κανένας τὸ δικαίωμα νὰ κληροδοτεῖ μὲ διαθήκη ἢ νὰ χαρίζει μὲ δωρεὰ κάτι σὲ πρόσωπα ἢ τόπους , ποὺ ἔχει ἐπισημανθεῖ ὅτι διαπράττουν τὴν ἀσέβεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ (...) .  Νὰ διατηρηθοῦν (...) ἐν ἰσχὺ ὅλες οἱ τιμωρίες μὲ τὶς ὁποῖες οἱ προηγούμενοι βασιλείς  εἶχαν ἀπειλήσει νὰ τιμωρήσουν τὴν Ἑλληνικὴ πλάνη.

 

 

>>συνέχεια της Προμηθέας ο Λόγος(4)>>

       

<<πίσω στης Προμηθέας ο Λόγος(2)<<

                         

<<αρχική σελίδα περί της Προμηθέας ο Λόγος<<

 

<<Διωγμοί φιλοσόφων και μύθοι<<    

 >>Περί Θρησκειών...ο Λόγος (ντοκιμαντέρ)>>  

  


© copyright 2006-2019   Ελληνικές Υπηρεσίες  Ιντερνετ Ô

....οι περισσότεροι από τους φιλόσοφους κυνηγήθηκαν από τα ιερατεία, συνήθως καταδικάζονταν ως άθεοι ή ασεβείς ή αιρετικοί από την αρχαία ελληνική «Ιερά Εξέταση»
 
Η αρχαία ελληνική θρησκεία καταστράφηκε από τους Έλληνες φιλόσοφους , σε μεγαλύτερο βαθμό από τους χριστιανούς αυτοκράτορες , και μάλιστα οι Έλληνες κατέληξαν να πάψουν να πολεμούν για τους θεούς , γι' αυτό και τους νίκησαν οι Ρωμαίοι που πίστευαν ακόμη στους θεούς και πολεμούσαν γι' αυτούς με πάθος

 

Οι φιλόσοφοι είπαν πολλές κακίες για τους κληρικούς. Οι κληρικοί είπαν πολλές κακίες για τους φιλόσοφους. Όμως οι φιλόσοφοι ποτέ δε σκότωσαν κληρικούς, αλλά οι κληρικοί σκότωσαν πολλούς φιλόσοφους

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ESHOPS

 Εμπορικό δίκτυο

Τουριστικό δίκτυο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΣΙ ΔΙΑΛΕΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....Πίστευε και μη ερεύνα;.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρτος και θεάματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙ ΡΩΜΗ ΜΗ ΚΑΥΧΩ....

 

 

 

 

 

 

...γίνε δίκαιος...

 


Αυτή η σελίδα χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 2.0 Γενικό