Μετρον Αριστον.gr

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....πίστευευε και μη ερεύνα;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...έλεγχε το θυμό σου...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...βάλε σε τάξη τη ζωή σου....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...να είσαι πάνω από όλα άνθρωπος....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...βάζε μέτρο στην ζωή σου...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...πίστευε δυνατά αφού πρώτα μελέτησεις....

 

 

 

 

Περί Ελληνικής Γλώσσας και Ελλήνων Διώξεις

 

<<αρχική σελίδα περί Ελληνικής Γλώσσας και Ελλήνων Διώξεις, ΠρομηθέαςΛόγος<<

Συνέχεια τῶν ποσπασμάτων ἀπὸ τὸ μηνιαῖο περιοδικ *Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια* τς 28 Φεβρουαρίου 1899 τος ΙΘ , ΑΡΙΘ. 9 , μνα ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ ἀσχολεῖται εναι τ κείμενο : *Τὰ εἰδώλεια κα ἡ τύχη αὐτῶν* σύμφωνα μ τὸν Λόγο τς Προμηθέας .

                                      

[...]

 

>>*π ν τ χρόνω τ μετ τατα τν ρχν ναλαβόντων τι αστηροτέρα κατ τν θνικν (λλήνων πο ρνοντο ν προσηλυτισθον στν χριστιανισμ) λήφθησαν μέτρα . Κα πάλιν μως , μθ΄λον τ δρακόντειον τν προκηρυχθέντων τούτων μέτρων , ο εδωλικο ναο φίεντο παραβίαστοι ν πολλας τς σπερίας δια χώραις . νίοτε κλείοντο πρς καιρν , λλ΄αθις ες τν λατρείαν το πολυθεϊσμο παρεδίδοντο . 

[...]   

 

>>*Κατ τ 356 τος Κωνστάντιος (Κωνστάντιος Β΄κατ τν γεμονία το ποίου δρύθηκε τ*Σφαγεο κα τ βασανιστήρια τς Σκυθόπολης*) βουλήθη ν θέση τέρμα ες τν τοιαύτην κατάστασιν , προσταξας παξαπάντων τν εδωλείων τ κλείσιμον κα δι τς σχάτης τν ποινν (θάνατος δι βασανιστηρίων ες Σκυθόπολην) τος παραβάτας πειλήσας*

[...]

 

>>*Ο μετ τν ουλιανν ρξαντες οβιανς κα Οαλευτιανς κα Οάληςτοκράτορες) νέτρεψαν τ π΄κείνου πρ το πολυθεϊσμο κα τν ξοάνων τεθεσπισμένα . λλ πάλιν π Θεοδοσίου ΄θνικ ερ φίσταντο κα τν εδώλων λατρεία δημοσία τελετο . Θεοδόσιος δι μετρημένης πολιτικς , κτ΄ρχς τν εδωλείων τν ξαφάνισιν ποθάλπων , προεκήρυξε π τέλους θέσπισμα πιτάσσον τν ριστικν ατν (θνικ ερ) κατάλυσιν . μτ΄κρου ζήλου τν φορν ταύτην κτέλεσις το θεσπίσματος τούτου προυκάλεσε σθεναρν τν πολυθεϊστν τν ντίπραξιν , τις π κτ τη νέστειλε τν κτ΄ατν ρμν . (Ο λληνες λοιπν δν θελαν ν σπασθον τν βραιογεν θρησκεία - τν χριστιανισμ - οτε θεληματικ πέρριψαν τν Πατρώα θνική τους θρησκεία) .  

[...]

 

>>*Κατ τ 399 πετάχθη αθις κατάλυσις τν εδωλικν ερν τν ν τας κωμοπόλεσι κα τν ν διαφόροις λλοις τόποις , ο πόλεσιν γειτνίαζαν . Τότε δ *ΤΑ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΤΤΗΣ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΚΑΤΕΛΥΘΗΣΑΝ ΤΕΜΕΝΗ* ς Θεοδώρητος στορε . Τ εδωλικ ερά της φοινίκης , τς χώρας τν παμέων , τς Πέτρας κα τς λιουπόλεως κατελύθησαν σαύτως μτ΄ο πολ , τν ερέων κα τν πισκόπων ες τν κατάλυσιν συντρεχόντων* ( ρχαία λληνικ θρησκεία κατελύθηκε καταδιώχθηκε δι πολλν διαταγμάτων κα μ τν ξ΄κρου ζήλου φανατικότητα τν χριστιανν ερέων κα πισκόπων της βραιογενος χριστιανικς θρησκείας ) .

[...]

 

>>*π δ Θεοδοσίου το Β΄, ν τει 435 , νέον προεκηρύχθη θέσπισμα πιτακτικς πλέον ρίζον τν πολειπομένων εδωλείων τν κατάλυσιν . Τ πρόσταγμα τοτο ξετελέσθη μτ΄κρας αστηρότητας , ο νεκεν ο ες τ δόγματα ατν μμένοντες θνικο ναγκάσθησαν ν τελσι ν κρυπτ τς εροπραξίας ατν* . (Ο συνεχες διωγμο κατ τν θνικν π ατοκράτορα σ ατοκράτορα , νάγγασαν τος λληνες ν τελον τς εροπραξίες ν κρυπτ κα ν διδάσκουν τς παίδας ατν ν κρυπτ . τσι ρχίζουν τ *κρυφ σχολειά* , τ μόνα πο ποτ πρξαν στν λλάδα κα οδέποτε κατ τν Τουρκοκρατία) .

[...]

 

>>* τν εδωλικν ερν κατάλυσις ν ναμφιλέκτως πράξις βίαια , δ ς χριστιανισμς πρόκειτο ν΄ντικαταστήση το πολυθεϊσμο τ δόγματα , οχ ττον δ΄πιζήμιος κα τ τέχνη πόβη , διότι ξηφανίσθησαν οτων πολλ ρχιτεκτονικ ριστουργήματα , τινα θ περισώζοντο σως μέχρις μν* .

[...]

 

>>*Πσαι δ΄α νακαλύψεις (κρυφν ρχαίων - θνικν - ναν) γένοντο ς π τ πολ π πρακτόρων (χριστιανν) ν τς διαφόρους χώρας πίτηδες κπεμφθέντων , ος πν σκοτεινν νδρον κα πς πόρρητος μυχς βατς ν . Ο δι μυστικν δηγιν φωδιασμένοι πράκτορες κενοι , βατα τ κα δυτα ερν τ τ νδοτάτω καταπατοντες κατέλυαν τ εδώλεια . το λαο κα τν ερέων κα τν πισκόπων συνεργούντων , κα παρελάμβανον τος ες φς γομένους θησαυρος , ος πεκόμιζον μετ τν κ΄χρυσο κα ργύρου ξοάνων κα νδρεικέλων κα μορμολυκείων κα μθ΄τέρων κ΄πολυτίμων μετάλλων ξειργασμένων σκευν . ( λας λοιπν - χλος - δηγημένος π ερες κα πισκόπους συντέλεσαν στν φάνιση τν θνικν , της θνικς θρησκείας κα στν καταστροφ το λληνικο Πολιτισμο) . *Ο μν λλ κα λόγοι πρς σωφροσύνης πιβολν κα θικν ρχν πικράτησιν σχετιζόμενοι συνετέλουν , φαίνεται ες τν κατάλυση εδωλίων τινν , ς τ ασχρ δαιμόνι φροδίτης καθιερωμένον κα *τριόδον τ κα λεωφόρων κτς , ν κρωρείας μέρει το Λιβάνου , ν φάκοις δρυμένον* κατ τν Εσέβειον . φ΄ κα ατης (φροδίτης) φιερώμασιν κ βάθρω τ πν φανίσθη* .

[...]

 

>>*ποαι δ΄σαν α ες τος εδωλικος ναος πενεχθεσαι μεταλλαγαί; Τοτο θέλομεν ννοήσει , ἐὰν ξετάσωμεν τς ες τν ναν τς Παρθένου θηνς (Τ περμάχω Στρατηγ) γενομένας τοιαύτας . περιλάλητος οτος νας , Παρθενν , λειτούργει κατ τς ρχς τι το στ΄αἰῶνος ς πολυθεϊστικς νας , συνήρχοντο δ΄ες ατν κωλύτως ο πολυθεϊσται κα ο τν ξοάνων θεραπευτα . Εν τι 529 ουστινιανς ΄ξέδωκε θέσπισμα πιτάσσον τ κλείσιμον ατο (του ναο Παρθεννος) κα τν ες τν Νέαν Ρώμην μεταγωγν το ν ατ γάλματος τς Παρθένου θηνς (που κα κατεστράφει λοσχερς) .

[...]

>>*Ενόητον μως , τι ξ΄λλων τν εδωλικν ναν , οτινες ες ναος χριστιανν μετετράπηθαν ...λλοι δ κατηρειπώθησαν τος καμαν ο χριστιανο ρείπια κα λλοι τέλειον ξηφανίσθησαν . (δο λοιπν τ μένος τν φανατικν χριστιανν) .

>>*Τοιαύτην ν λίγης πρξεν τν εδωλείων τύχη* (Τραγικ κα βίαιη)!

*Μητέρα κκλησία* το κ. Χριστόδουλου , τ Οκομενικ Πατριαρχεο , δι το πισημοτάτου ργάνου το , τς *κκλησιαστικς λήθειας*  χρόνο 28 Φεβρουαρίου 1899 ξευτελιστικ διαψεύδει τ σοφισματά του .

Δν εναι μόνον *κκλησιαστικ λήθεια* λλ χιλιάδες λλα (νόμοι , θεσπίσματα , κανόνες , στορικ γγραφα) πο ποδεικνύουν πς π αἰῶνες διώχθηκε μέχρις στορικο θανάτου λληνισμς .

Διαβάζουμε ατν τν τραγικ λήθεια στ: *ουστινιάνειος Κδιξ* , *Θεοδοσιανς Κδιξ* , στος *Κανόνες Οκουμενικν Συνόδων* (τος νόμους το Βυζαντινο κράτους) , κλπ , κλπ ,...

σο φορ τ ρθρα το κ. Χριστόδουλου εναι κα ατ ντικείμενα τς φοβερς διαστρέβλωσης τς λληνικς στορίας κα το λληνικο Πολιτισμο , παραχαράξεις κα ποκρύψεις το ληθινο παρελθόντος το λληνικο Λαο . Ατς δ ο διαστρεβλώσεις , ποσιωπήσεις κα παραποιήσεις τς λληνικς στορίας , ατ τ πολλαπλ ψεύδη χουν νατραπε *σύρριζα* π τ γραπτ , στορικ κα Πατριαρχικ κείμενα .

                                             

Παρουσιάζω μία περιληπτικ εσήγηση στ ουστιάνειο Κώδικα κα ες τν Θεοδοσιαν Κώδικα

Θ μιλήσω περισσότερα γι ατος τος ατοκράτορες ργότερα .

-*Διατάσσουμε , λα τ ερ κα ο ναο τος (τν λλήνων) , σα βρίσκονται κόμα θικτα , ν καταστραφον μ διαταγ τν τοπικν ρχν κα ν ξαγνιστον μ τν ψωση το σημείου τς σεβαστς χριστιανικς θρησκείας...ν μ παρκες ποδείξεις νώπιον κανο δικαστ μφανιστε κάποιος πο χει παραβλέψει ατν τν νόμο , θ τιμωρηθε μ τν ποιν το θανάτου* . (Ατοκράτορες Θεοδόσιος κα Βαλεντιανς πρς σίδωρον , παρχον το Πραιτωρίου , 14 το Νοεμβρίου 435 μ.χ.) . 

-*Ν κλείσουν λοι ο ναο σ λες τς πόλεις κα σ λους τους τόπους τς οκουμένης...ν κάποιος μ ποιαδήποτε δύναμη παραβετν τν νόμο) θ τιμωρηθε μ ποκεφαλισμό* . (ουστιάνειος Κώδικας 1.11. ατοκράτωρ Κωνστάντιος ΄πρς Ταρον , παρχον το Πραιτωρίου , Δεκέμβριος το 534 μ.χ.) .

-*Τέτοιου εδους πράξεις (*εδωλολατρίας*) , ν ξακολουθον ν συμβαίνουν ( καταγγελθε τι συμβαίνουν) κόμα κα σ κάποιο λιβάδι  σπίτι , τ λιβάδι τ σπίτι ατ θ προσαρτηθε στ ταμεο τν ερωτάτων νδρν (δηλαδ τν ερέων τς χριστιανικς κκλησίας) , ν διοκτήτης τους  , πο δωσε τν συγκατάθεσή του ν μιανθε τόπος , θ ποπεμθε π τ (ποιοδήποτε) ξίωμά του , θ χάσει τν περιουσία του κα φο ποστε σωματικ βασανισμ μ μετελλικ ργανα , θ δηγηθε σ διαρκ ξορία* . (ουστιάνειος Κώδικας 1.11.8 , ατοκράτορες Λεν κα νθέμιος πρς Διόσκουρον παρχον το Πραιτωρίου , παρεδόθει τ 472 μ.χ.) .

-*Διατάσσουμε τος ρχοντές μας , λλ κα σους διδάσκονται π τος θεοφιλέστατους πισκόπους , ν ναζητον σύμφωνα μ τν νόμο λες τς περιπτώσεις σέβειας πρ τς λληνικς θρησκείας τσι στε ν μν συμβαίνουν , λλ κα ν συμβαίνουν , ν τιμωρονται...

Μ τν παροσα εσεβ νομοθεσία ν διατηρηθον σ σχ λες ο τιμωρίες , μ τς ποες ο προηγούμενοι βασιλες εχαν πειλήσει ν τιμωρήσουν τν λληνικ πλάνη , μ τς ποες προσπαθοσαν (ο προγενέστεροι χριστιανο βασιλες) ν διασφαλίσουν τν ρθόδοξον πίστη* . (ουστιάνειος Κώδικας 1.11.9 πίσης Β1, 1,19 κα Νομοκανν 6,3 . συγκεκριμένος νόμος θεωρεται νομοθέτημα το ουστινιανο) .

διάψευσις ες τος σχυρισμος το κ. Χριστόδουλου π τν κκλησία τς ρθοδοξίας .

*ΧΑΙΡΕ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΚΑΘΑΙΡΕΤΗΣ*

Ο παρατιθέμενοι νθελληνικο *Χαιρετισμο* τν γίων πο ψάλλονται καθημεριν στς κκλησίες λήφθηκαν π τ *μνολόγιον τ Χαρμόσυνόν* της Μονς Σταυροβουνίου Κύπρου .

Πάμπολλοι εναι ο *Χαιρετισμο* ες τ μνολόγιο πο ξυμνον τν Σιν , τ σραλ κα τος βραίους προπάτορες τν χριστιανν .

Δν καταφέρεται οτε νας χαιρετισμς ναντίον το σραήλ  κα θνν κτός του σραλ . λλ πάρχουν πάμπολλα χαιρετίσματα πο στοχεύουν κατ τς λλάδος , τν λλήνων κα το λληνικο Πολιτισμο :

- *ΧΑΙΡΕ ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕ* . (γίου νδοξου ερομάρτυρα Χαραλάμπους το θαυματουργο , 10 Φεβρουαρίου) .

-*ΧΑΙΡΕ Ο ΕΙΔΩΛΩΝ ΕΚΤΙΛΑΣ ΤΗΝ ΑΚΑΝΘΑΝ . ΗΚΟΥΣΑΣ ΑΘΛΟΦΟΡΕ ΤΩΝ ΒΕΒΥΛΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Ά ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΑΙ . ΧΑΙΡΕ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΚΑΘΑΙΡΕΤΗΣ , ΧΑΙΡΕ Ο ΣΥΝΤΡΙΨΑΣ ΤΑ ΑΨΥΧΑ ΕΙΔΩΛΑ , ΧΑΙΡΕ ΠΟΛΥΘΕΪΑΣ ΠΛΑΤΥΣΜΟΝ Ο ΣΥΣΤΕΙΛΑΣ . ΧΑΙΡΕ ΠΡΗΣΤΗΡ ΒΩΜΩΝ ΦΛΟΓΕΡΟΤΑΤΕ* . (γίου νδόξου μεγαλομάρτυρα Γεωργίου τροπαιοφόρου , 23 πριλίου) .

-*ΧΑΙΡΕ ΦΘΟΡΑ ΕΙΔΩΛΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΝΗΜΑ* . (γίων Κωνσταντίνου κα λένης , 21 Μαΐου) .

-*ΧΑΙΡΕ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ Η ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ* . (Πρωτοκορυφαίων ποστόλων Πέτρου κα Παύλου , 29 ουνίου) . (βραοι κα ο δύο (κατ τς λληνικς σοφίας) προπάτορες τς λληνικς θρησκείας) .

-*ΧΑΙΡΕ ΟΤΙ ΣΦΟΔΡΑ ΗΛΓΗΣΑΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΛΑΤΡΕΥΤΑΙ* . (γίας νδοξου παρθενομάρτυρος Μαρίνος , 17 ουλίου) .

-*ΧΑΙΡΕ ΟΤΙΚΑΤΗΔΑΦΙΣΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΤΟΥΣ ΒΩΜΟΥΣ* . (Χαιρετισμς ες τν νοητν κλίμακα το τιμίου κα ζωοποιο σταυρο το Σωτρος μν ησο Χριστο , 14 Σεπτεμβρίου) .

-*ΧΑΙΡΕ ΠΡΗΣΤΗΡ ΕΙΔΩΛΩΝ ΚΑΙ ΧΑΥΝΩΜΑ* . (γίου ρτεμίου , 20 κτωβρίου) .           

-*ΘΕΟΝ ΟΝΤΑ ΓΙΓΝΩΣΚΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΑΔΑ ΠΑΜΜΑΚΑΡ ΘΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΕΒΔΕΛΥΞΩ . ΧΑΙΡΕ ΟΤΙ ΕΦΙΜΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΙΔΩΛΩΝ ΖΗΛΩΤΑΙ* . (γίου Δημητρίου , 26 κτωβρίου) .

-*ΧΑΙΡΕ ΑΡΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ Η ΛΥΣΙΣ . ΧΑΙΡΕ ΑΡΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ* . (γίας Σκέπης , 28 κτωβρίου) .

-*ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΔΕΙΝΟΥ ΣΚΟΤΑΣΜΟΥ* . (γίων ναργήρων Κοσμ κα Δαμιανο , τν σιατν , 14 Νοεμβρίου) .

-*ΧΑΙΡΕ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΑΝΗΛΕΟΝ ΡΑΠΙΣΜΑ. ΧΑΙΡΕ Ο ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΜΥΚΤΗΡΙΣΑΣ . ΧΑΙΡΕ ΔΙ ΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΗΤΤΗΝΤΑΙ* . (γίου μεγαλομάρτυρα Μην , 14 Νοεμβρίου) .

-*ΧΑΙΡΕ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ . ΧΑΙΡΕ ΣΟΦΩΝ ΑΣΩΦΩΝ Η ΣΟΦΙΣΙΣ* . (γίας κα πανσόφου μεγαλομάρτυρος Ακατερίνης , 25 Νοεμβρίου) .

-*ΧΑΙΡΕ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΣΚΟΤΙΣΑΣ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗΣΙΝ . ΡΗΤΟΡΑΣ ΜΥΘΟΛΟΓΟΥΣ ΩΣ ΑΘΥΡΜΑΤΟΛΟΓΟΥΣ ΑΠΕΔΕΙΞΑΣ . ΧΑΙΡΕ ΟΤΙ ΚΑΤΕΛΥΘΗΣΑΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΟΙ ΒΩΜΟΙ . ΧΑΙΡΕ ΟΤΙ ΚΑΤΗΡΓΗΘΗΣΑΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΨΩΔΟΙ* . (νδόξου ποστόλου νδρέα το Πρωτόκλητου , 30 Νοεμβρίου) .

-*ΧΑΙΡΕ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΠΑΤΗΣΑΣΑ* . (γίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας , 4 Δεκεμβρίου) .

-*ΧΑΙΡΕ Ο ΕΚΤΕΦΡΩΣΑΣ ΤΟΥΣ ΒΩΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ* . (γίου Νικολάου το θαυματουργο , 6 Δεκεμβρίου) .

Τ *μνολόγιον τ Χαρμόσυνον* - κδοση τν ποίων τυχε οκονομικς συνδρομς τν πολιτιστικν πηρεσιν το πουργείου Παιδείας τς Κύπρου , κυκλοφορε ερέως σ λες τς κκλησίες τς λλάδας κα διαβάζεται μαζ μ τ λλα πίσημα λειτουργικ βιβλία τς ρθόδοξου κκλησίας .

διάψευσις ες τος σχυρισμος το κ. Χριστόδουλου π τν κκλησία τς ρθοδοξίας .

Τ *ΜΗΝΑΙΑ* εναι τ λειτουργικ βιβλίο τν λλήνων κληρικν .

κδοσις τς ποστολικς Διακονίας τς κκλησίας τς λλάδος*             

Τ λειτουργικ βιβλίο τν κληρικν μ τίτλο *Μηναα* ποτελεται π (12) τόμους , να γι κάθε μήνα . Περιέχουν λη τν κολουθία μετ τς προσθήκης το τυπικο κα διαβάζονται καθημεριν π τος ερες σ λους τους χριστιανικος ναος τς λλάδος .

Τ λειτουργικ βιβλίο τν κληρικν *Μηναα* περιλαμβάνει να κατάσχετο ΥΒΡΕΟΛΟΓΙΟ κατ τν λλήνων κα το λληνικο Πολιτισμο .

ς ξεφυλλίσουμε μαζ τ *Μηναα* τς ρθοδοξίας μας :

Θ μείνετε κατάπληκτοι π τς βρεις πο μες ο λληνες δεχόμαστε ψαλμικς κα μνολογικς , παθέστατοι δεχόμενοι τν *λληνικ* ρθοδοξία ν κτοξεύει μύριες βρεις κατ μν τν λλήνων μέσα στ σπίτι μας , στν Πατρίδα μας .

Τ *ΜΗΝΑΙΑ*        

ανουάριος

17 το μηνς , Τιμοθέου ποστόλου κα ναστασίου σιομάρτυρος .

Στιχηρ σπερινο , σέλ. 186 : *...ΘΕΟΦΡΩΝ ΤΙΜΟΘΕΕ ,...ΤΟ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ (τν λλήνων) ΚΡΑΤΟΣ ΕΥΧΕΡΩΣ ΔΙΕΛΥΣΑΣ...*

23 το μηνς , Κλήμεντος ερομάρτυρος κα γαθαγγέλου μάρτυρος .

Ες τν *Οκον* σέλ. 196 : *ΥΙΟΣ ΦΩΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙΣ,...ΚΛΗΜΗ ΣΟΦΕ ,...ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΝΙΚΗΣΑΣ...*

25 το μηνς , Γρηγορίου Νανζιανζηνο .

Μικρς σπερινς , σέλ. 203 *ΘΕΟΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΙ , ΘΕΟΛΟΓΕ ΓΡΗΓΟΡΙΕ ,...ΕΞΗΡΑΝΑΣ ΤΗΝ ΜΩΡΙΑΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΣ* .

30 το μηνς , τν Τριν εραρχν (λληνες Πατέρες τς Παιδείας) .

Κανν το ρθρου , δ ζ΄σέλ. 252: *ΨΕΥΔΕΙΣ ΜΕΝ ΕΞΕΚΛΙΝΑΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΟΥΣ ΠΕΙΘΩ ΔΕ ΤΗΝ ΤΥΡΑΝΝΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΜΟΝΗΝ ΕΙΛΚΟΝΤΟ...*

Φεβρουάριος 

10 το μηνς Χαραλάμπους ερομάρτυρος .

πόστιχα Μικρο σπερινο: *ΣΥΜΠΑΣΑ Η ΕΛΛΑΣ ΕΝΘΕΩΣ ΝΥΝ ΑΓΑΛΛΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΣΑ ΕΝ ΚΟΛΠΟΙΣ ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΜΙΟΝ ΚΑΡΑΝ ΤΗΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ...*

δ ΄το Κανόνος , σέλ. 65 :*ΕΞΕΣΤΗΣΑΝ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΑΘΕΟΙ...*

Δοξαστικ τν λινων , σέλ. 69 : *Η ΤΙΜΙΑ ΚΑΡΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΔΥΣΩΔΗ ΠΛΑΝΗΝ (τν λλήνων) ΚΑΤΑΠΑΥΣΟΥΣΑ...* .

Σέλ. 69 : *ΛΑΜΠΡΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΝΔΟΞΟΣ ΑΝΑΤΕΤΑΛΚΕΝ ΕΝ ΤΗ ΕΛΛΑΔΙ ΠΑΣΗ Η ΠΑΝΕΟΡΤΟΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ...*

16 το μηνς , Παμφίλου μάρτυρος κα τν σν ατ .

Ες τν Κανόνα , δ ΄, σέλ. 91 : *ΜΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟ ΦΡΥΑΓΜΑ ΚΑΤΕΠΑΤΗΣΑΤΕ...*

Μάρτιος

10 το μηνς , Κορδάτου το ν Κορίνθω μάρτυρος κα τν σν ατ .

Κανόνα , δ γ΄, σέλ. 41 : *ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΤΗ ΘΕΟΣΔΟΤΩ , ΚΑΤΗΡΓΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ...*

22 το μηνς , τν ν Κυζίκω ννέα μαρτύρων .

σπέρινον , σέλ. 11 : *ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΙ ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΥΣΗΣ ΠΟΤΕ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΑΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΩΘΟΥΣΗΣ ΑΠΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΑΘΕΜΙΤΑ ΒΑΡΑΘΡΑ , ΟΔΟΝ ΕΥΘΕΙΑ ΟΥ ΚΑΤΕΛΙΠΕΤΕ...* .

Μάιος

10 το μηνς , Σίμωνος ποστόλου το ζηλωτο .

Κάθισμα το ρθρου , σέλ. 42 : *ΘΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗ ΦΩΤΑΥΓΙΑ ΣΚΟΤΟΣ ΕΛΥΣΑΣ ΠΟΛΥΘΕΪΑΣ ...ΚΑΙ ΚΑΤΗΡΓΗΣΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΥΘΕΥΜΑΤΑ...*

28 το μηνς Ετυχος ερομάρτυρος .

Κανόνα , δ ζ΄, σέλ. 104 : *ΣΤΑΘΕΡΑΝ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΙΝ , ΜΑΡΤΥΣ ΕΥΤΥΧΙΕ , ΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΦΟΥΣ ΑΝΔΡΕΙΩΣ ΚΑΤΗΣΧΥΝΑΣ... 

ούνιος

1η το μηνς , ουστίνου μάρτυρος , το φιλοσόφου .

Κανόνα , δ ζ΄, σέλ. 8 : *ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ , ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ Ο ΣΟΦΟΣ , ΚΕΚΟΣΜΗΜΕΝΟΣ , ΤΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ ΕΝ ΧΑΡΙΤΙ...*

18 το μηνς , Λεόντιου μάρτυρος .

Ες τ Κοντάκιον το Κανόνος , σέλ. 69 : *ΤΩΝ ΤΥΡΑΝΝΩΝ ΗΛΕΓΞΑΣ ΤΑΣ ΠΟΝΗΡΑΣ ΕΠΙΝΟΙΑΣ (σκέψη) ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΣΧΥΝΑΣ ΤΗΝ ΑΘΕΩΤΑΤΟΝ ΠΛΑΝΗΝ...* .

30 το μηνς , τν 12 ποστόλων .

σπερινν , σέλ. 118 : *ΑΛΙΕΩΝ Ο ΚΑΛΑΜΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ (λλήνων) ΤΟ ΦΡΥΑΓΜΑ (κουβεντολόι) ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΩΝ (λλήνων) ΡΕΥΜΑΤΑ ΔΙΕΤΑΡΑΞΕ...* .

Ες Κανόνα , δ δ΄, σέλ. 121 : *ΣΤΗΡΙΞΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΙ , ΔΥΝΑΤΩΤΕΡΟΥΣ ΕΙΡΓΑΣΩ ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ , ΣΩΤΕΡ , ΕΡΕΣΧΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΑΤΗΛΑ ΚΑΤΗΡΓΗΣΑΣ ΔΟΓΜΑΤΑ...*

Συναξάριον , σέλ. 122: *ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ο ΑΠΟ ΒΗΣΔΑΪΔΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ...ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑΥΡΩΘΕΙΣ ΤΕΛΕΙΟΥΤΑΙ* .

σπερινν , σέλ. 126 πρς τιμ το πόστολου Παύλου : *ΣΥ ΓΑΡ ΩΣ ΦΩΣ ΗΜΙΝ ΕΠΕΣΤΗΣ , ΤΟΙΣ ΕΝ ΣΚΟΤΕΙ ΚΑΙ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΚΑΘΗΜΕΝΟΙΣ...ΚΑΙ ΑΞΙΟΥΣ ΕΞ ΑΝΑΞΙΩΝ ΗΜΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΑΣ ...ΟΘΕΝ Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΥΧΑΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝ ΑΥΤΗ ΑΠΑΣΑ Η ΕΛΛΑΣ* .

ούλιος  

17 το μηνς , Μαρίνας μεγαλομάρτυρος . Ανους , σέλ. 94 : *ΑΝΔΡΙΚΩ ΦΡΟΝΗΜΑΤΙ ΗΥΤΟΜΟΛΗΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕΒΑΣΜΑΤΑ ΩΣ ΚΟΝΙΝ ΕΛΕΠΤΥΝΑΣ* .

23 το μηνς Παρασκευς σιομάρτυρος . Κανόνα , δ ΄, σέλ. 122 : *ΈΡΡΕΙ (=πγαν στ Διάβολο!) ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑ ΣΑΘΡΑ ΠΛΑΝΗΣ ΣΕΒΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕΣΙΓΗΚΑΣΙ ΤΗΣ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΑΣΑΙ ΟΙ ΔΙΠΛΟΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΑΥΤΩΝ...* .

26 το μηνς , Παρασκευς σιομάρτυρος , πόστιχα σπερινο , σέλ. 134: *...ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕΒΑΣΜΑΤΑ ΩΣ ΚΟΝΙΝ ΕΛΕΠΤΥΝΑΣ...* .

Αγουστος

23 το μηνς , Λούπου μάρτυρος , Κανόνα , σέλ. 126 : *...κα θεος ξηφάνισας τν λλήνων , δυνάμει το Πνεύματος* .

25 το μηνς , Βαρθολομαίου ποστόλου . Κανόνα , δ ΄, σέλ. 134 : *...ΣΟΦΙΑΝ ΕΥΡΑΜΕΝΟΣ , ΤΗΝ ΕΝΥΠΟΣΤΑΤΟΝ ΑΠΕΜΩΡΑΝΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ...* .

Σεπτέμβριος

17 το μηνς , Πίστεως - λπίδος - γάπης κα Σοφίας μητρς ατν . Κοντάκιον , σλ 117 : *ΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΜΝΗΣ , ΙΕΡΩΤΑΤΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ,...ΣΟΦΙΑΝ ΑΠΕΜΩΡΑΝΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΧΑΡΙΤΙ...*

22 το μηνς , Φωκ ερομάρτυρος . Κανόνα , δ , σέλ.134 : *...ΛΑΜΠΡΩΣ ΚΑΤΗΣΧΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕΒΑΣΜΑΤΑ...* .

22 το μηνς . Φωκ ερομάρτυρος . δ ΄, σέλ. 137 : *ΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΦΟΙ , ΗΤΤΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΙΣ ΣΟΦΟΙΣ ΔΟΓΜΑΣΙΝ...* .

κτώβριος

2 το μηνς Κυπριανο , δ ΄, σέλ. 15 : *ΣΟΦΩΤΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΦΡΟΝΗΣΑΣ ΣΟΦΙΑΣ , ΕΝΔΟΞΕ...* .

3 το μηνς Διονυσίου ρεοπαγίτου , Δοξαστικ σπερινο σέλ. 16 : *ΚΑΤΑΠΤΥΣΑΣ ΤΩΝ ΣΤΩΙΚΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ (λλήνων) ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΓΝΩΣΤΗΣ ΕΓΕΝΕΤΟ...* .

14 το μηνς , Ναζαρίου - Γερβασίου...μαρτύρων . Ες τν Οκον , σέλ. 82 : *...ΟΤΙ ΠΑΣΑΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΕΤΕΦΡΩΣΑΝ ΜΑΝΙΑΝ...*.

15 το μηνς Λουκιανο πρεσβυτέρου , Κανόνα , δ ζ΄, σέλ. 88 : *ΝΕΝΕΚΡΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΥΘΩ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΕΪΑΣ ΚΑΤΑΠΟΘΕΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ , ΖΩΗΦΟΡΟΙΣ ΣΟΥ ΛΟΓΟΙΣ ΑΝΕΙΛΚΥΣΑΣ...* .

Ες ξαποστειλάριον το δίου , σέλ. 88 : *...ΠΑΣΑΝ ΠΛΑΝΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΕΓΞΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΥΘΕΟΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΝ ΓΝΩΣΙΝ...* .

22 το μηνς , Τν ν φέσω πτ μαρτύρων . Κάθισμα , σέλ. 122 : *...ΟΘΕΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΝΙΑΝ , ΠΑΛΙΝ ΔΕ ΜΕΤΑ ΠΟΤΜΟΝ , ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΖΑΛΗΝ ΕΛΑΣΑΝΤΕΣ...* .

30 το μηνς , Ζηνοβίου κα Ζηνοβίας . Κανόνα , δ ΄. σέλ. 182 : *...ΑΙΓΛΗΝ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ , ΣΟΦΕ , ΤΗΣ ΤΡΙΣΗΛΙΟΥ ΛΑΜΨΕΩΣ ΣΚΟΤΟΣ ΔΙΕΛΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΥΣΦΗΜΙΑΣ...* .

Νοέμβριος

10 το μηνς , ρέστου μάρτυρας . Κανόνα , δ ΄, σέλ. 69 : *ΑΦΑΝΙΣΜΩ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥ ΠΑΡΑΠΕΜΨΑΣ...* .

15 το μηνς , Γούρια , Σαμων κα βίδου μαρτύρων . Στιχηρ σπερινο , σέλ. 122 : *ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΙΣΑΡΙΘΜΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝΤΕΣ , ΑΓΙΟΙ , ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΥΣΑΤΕ ΠΟΛΥΘΕΟΝ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΜΩΡΑΝ ΣΟΦΙΑΝ...* .

18 το μηνς , Πλάτωνος κα Ρωμανο , μαρτύρων . Δοξαστικν σπερινο , σέλ. 122 : *...ΤΩΝ ΓΑΡ ΑΛΙΕΩΝ ΖΗΛΩΣΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΡΗΣΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΚΗΝΟΡΡΑΦΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΝ , ΤΗΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΩΙΚΗΝ ΦΛΥΑΙΑΝ ΛΟΓΟΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΙΣ ΚΑΤΕΡΡΑΞΕ...* .

Ες τν Οκον , σέλ. 124 : *ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΙΠΩΝ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑ...* .

Δεκέμβριος

13 το μηνς , Εστρατίου , Αξεντίου , Εγενίου , Μαρδαρίου κα ρέστου μαρτύρων .

Εἰς τος Ανους τέταρτον ποίημα ωάννου μοναχοῦ (Δαμασκηνοῦ) σέλ. 98 : *...ΕΥΣΤΡΑΤΟΙΣ , Ο ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ ΣΤΗΛΙΤΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ ΚΗΡΥΞ...* .

                                                

Νελος βυζαντινς πο ορτάζεται π τν κκλησία στς 12 Νοεμβρίου ς γιος , γράφει :

πόσπασμα παρμένο π κδοση τς ποστολικς Διακονίας (1992)

*Πολλο λληνες ...πιχείρησαν ν φιλοσοφήσουν ...ο πρτοι , ο λληνες σν θοποιο πο παίζουν δράμα στν σκην , στόλισαν τν αυτό τους μ ξένη προσωπίδα . ποδύθηκαν δηλαδ να κούφιο νομα , στερημένοι οσιαστικ τν ληθιν σοφία . Παρουσίαζαν τν φιλοσοφικ διότητα μ τν τρίβωνα (τραχ ροχο) , τ γενειάδα κα τ ραβδ . δειχναν πολ φροντίδα γι τ σμα κα πηρετοσαν τς πιθυμίες τους σν φέντισσές τους , γιατί ταν δολοι τς κοιλιά τους κα δέχονταν τς πογάστριες δονς ς ργο τς φύσεως . ταν ρμαια τς ργς κα τος δηγοσε σφοδρ λαχτάρα τς δόξας . τρεχαν κράτητοι μ λαιμαργία στ λαμπρ φαγοπότια σν τ σκυλάκια , μ γνωρίζοντας πς συμπεριφορ το φιλόσοφου πρέπει ν εναι πρ πάντων ταιριαστ σ λεύθερο νθρωπο κα ν ποφεύγει ν εναι σκλάβος παθν δολος σπιτικς μ χρήματα γορασμένος . Τ ν εναι βέβαια κανένας σκλάβος νθρώπων σως δν βλάπτει κενον , πο ζε μ τν σωστ τρόπο . Τ ν πηρετε μως κανένας τς δονς μ φεντικ τ πάθη , ντροπιάζει συνήθως κα γελοιοποιε πολ . πάρχουν λοιπν νάμεσά τους κάποιοι πο χουν παραμελήσει ντελς τν πράξη , πιχειρώντας πως νομίζουν , τ θεωρητικ (Λογικ) φιλοσοφία . μως οσιαστικ φλυαρον γι τ οράνια φαινόμενα κα ξηγον τ ναπόδεικτα . Διαβεβαιώνουν πς ξέρουν τ μέγεθος το ορανο , τς διαστάσεις το λιου κα τς νέργειες τν στρων κα μερικς φορς μάλιστα πιχειρον κα ν θεολογήσουν . σχολονται δηλαδ μ πράγματα , που φταστη εναι λήθεια κα στοχασμς πικίνδυνος . Κα ο διοι ζον μ τρόπο πο εναι πι τιμωτικς π τν τρόπο ζως τν γουρουνιν , πο κυλιονται στν βόρβορο . Κι ν κάποιοι φρόντισαν γι τν πράξη , γιναν χειρότεροι π΄ατος , γιατί χουν πουλήσει τος κόπους τους μ ντάλλαγμα δόξες κα παίνους . Πραγματικ ξεπερνάει κάθε ριο μυαλοσύνης περιορισμς σ τούτης τς ζως τ σύνορα , τν βραβείων , τς ρετς κα τ ν ναλαβαίνει κανένας γώνα , πο δν χει καιρ στεφάνων κ πιβραβεύσεων , πάλη διάκοπη χωρς βραβεα , γωνίσματα κα γυμνάσματα πο τίποτε περισσότερο π δρώτα δν χουν...* .

Σημείωση : γιος Νελος πρξε θαυμαστς του γιου ωάννου Χρυσόστομου ! σως κα μαθητής του .

διάψευσης ες τος σχυρισμος το κ. Χριστόδουλου π τν κκλησία τς ρθοδοξίας .

Τ *Συναξάρια* νήκουν στς βιογραφίες τν γίων , λλ πίσης ποτελον γκώμια ατν .

Τ *Συναξάρια* παρτίζουν τ λεγόμενα  : *ερ γράμματα* μαζ μ τ *Ψαλτήρι* τος ψαλμος τς *Παλαις Διαθήκης* . Τ *Συναξάρια* τς λληνικς κκλησίας παρέχουν πολύτιμη βιβλιογραφία .

Θ παρουσιάσω δ να πόσπασμα , γι ν θαυμάσουμε μαζί τους γίους της ρθοδοξίας μας - τος καταστροφες το λληνικο Πολιτισμο , πως φηγονται ο βανδαλικο θλοι τους στ πίσημα συναξάρια τς λλαδικς κκλησίας .

- γιος Κορδάτος (7 Μαΐου) : *ΕΜΒΡΗΚΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΥΝΤΡΙΨΕΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΕΙ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΕΙΔΩΛΑ* .

- σιος χίλλειος , πίσκοπος Λαρίσης (16 Μαΐου) πο λαβε μέρος στν Οκουμενικ Σύνοδο τς Νίκαιας τ 325 : *ΠΟΛΛΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΤΕΚΡΗΜΝΙΣΕ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ , ΠΟΛΛΑΣ ΔΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΚΤΙΣΕ ΕΚ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΛΙΣΜΟΝ ΤΑΣ ΕΣΤΟΛΙΣΕΝ* .

ν γιο μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο Τήρωνα τιμ κκλησία στς 17 Φεβρουαρίου , διότι  *ΕΚΑΜΕΝ ΕΝ ΜΕΓΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ , ΕΠΕΙΔΗ ΛΑΒΩΝ ΤΟ ΕΙΔΩΛΟΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΡΕΑΣ , ΩΣ ΦΛΥΑΡΟΥΣΙΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΡΙΨΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΕΚΑΥΣΕΝ* .

γιος νδρόνικος κα περθαύμαστος ουνία (17 Μαΐου) , ποία εχε νεκρωθε γι τν κόσμο κα ζοσε μόνο γι τν Χριστ , γύριζαν τν οκουμένη σν ν εχαν πτερ κα *ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΝΑΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΕΦΑΝ , ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΕ ΘΕΙΑΣ ΕΚΤΙΣΑΝ ΠΑΝΤΑΧΟΥ* .

γιος Μάρκος πίσκοπος ρεθουσίων (σημεριν Ρεντίνα Μακεδονίας) κατ τος χρόνους το Βασιλέως Κωνσταντίνου (328) *ΕΚΡΗΜΝΙΣΕΝ ΕΝΑΝ ΝΑΟΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ* .

γιος δριανς νέος (17 πριλίου) μία μέρα πο ο λληνες καναν θυσίες *ΕΤΡΕΞΕ ΚΑΙ ΕΚΡΗΜΝΙΣΕ ΤΟΝ ΒΩΜΟΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΘΥΣΙΑΣ ΟΣΑΙ ΗΣΑΝ ΕΠΑΝΩ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΕΧΥΣΕΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑΝ ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΕΝ* .

σιος Μάρων (14 Φεβρουαρίου) πγε ν ζήσει στν κορυφ νς βουνο στν ντιόχεια , που πρχε νας τν ποο τιμοσαν ο *παλαιο λληνες* . *ΟΘΕΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΩΝ ΔΑΙΜΩΝΩΝ , ΟΣΤΙΣ ΗΤΟ ΕΚΕΙ ΚΤΙΣΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ , ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΝ ΑΥΤΩ ΕΚΑΤΟΙΚΗΣΕ* .

- γιος Θεσπέσιος (1η ουνίου) γκρέμισε να βωμ .

- γία Μαγέλθα (5η κτωβρίου) , καίτοι Περσίδα κα έρεια το ναο τς ρτέμιδος , διδάχθηκε τ μυστήρια τν χριστιανν . Τότε ο λληνες (;) γιναν πρ κα μανία κα τν σκότωσαν δι λιθοβολισμο . Τέλος πίσκοπος πγε στν βασιλέα τν Περσν *κα λαβε π ατν ξουσίαν ν κρημνίσει μν τν ναν τς ρτέμιδος , ν οκοδομήσει σ ατν κκλησίαν τς γιος μάρτυρος ταύτης Μαγέλθας .Τοτο ον ποιήσας πεθησαύρισεν ν τ νεοκτίστω κκλησία τ τίμιον ατς λείψανον* .

- γιος Πορφύριος (26 Φεβρουαρίου) δωσε στ βασίλισσα Εδοκία τν προφητεία πς θ γεννήσει γόρι κα κείνη το δωσε χρυσάφι γι ν κτίσει κκλησίες . ταν κενος γύρισε στν νορία του στ Γάζα , τος ναος τν εδώλων καν ναν το θεο Μάρνα (τσι ποκαλοσαν ο Γαζαοι τν Δία) κατεύκασε κα κτισεν ατν κκλησίαν κατ τ σχμα τ ποον διώρισεν βασίλισσα Εδοξία* .

- γιος Λούκιος (20 Αγούστου) κλώτσησε τν βωμ κα σκόρπισε τς θυσίες πο βρίσκονταν πάνω του .

- γιος Καισάριος (7 κτωβρίου) φθασε κάποτε π τν φρικ στν πόλη Ταρακην . Κι ταν εδε *ΤΑΣ ΜΥΣΑΡΑΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ , ΕΠΤΥΣΕ ΕΠΑΝΩ ΕΙΣ ΑΥΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΕΠΑΤΗΣΕΝ* . Τν ριξαν στν φυλακ κα λίγες μέρες ργότερα τν βγαλαν , γι ν τν πάνε στν Ρωμαο νθύπατο . Μόλις μως πέρασαν μπροστ π τν να το πόλλωνος *ΠΡΟΣΗΥΧΗΘΗ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΣ ΕΠΕΣΕΝ Ο ΝΑΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΛΑΚΩΣΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ* .

- γιος Πασικράτης (24 πριλίου) μόλις εδε τ γαλμα το πόλλωνα *πγε πλησίον ατο κα τ πτυσεν , επν τι ατ τιμ πρέπει ες ατόν* .

γιος ερομάρτυς Μαρκέλλος (14 Αγούστου) στν πάμεια τς Συρίας . *κπολιτεύθη δικαίως κα σίως* κα γινε *θερμός της το Χριστο πίστεως ζηλωτς , κκλησίας μν κα θείους ναος ες δόξαν θεο κτίζων , τους δ ναος τν εδώλων κατακρημνίζων* . πρχε μως νας *εδωλικς νας* το Δις , πο *δαίμων* πο κατοικοσε μέσα σ΄ατν οτε καε οτε ν γκρεμιστε μ μηχαν . Λοιπν γιος παίρνει δωρ , τ ελογε κα ραντίζει μ΄ατ τ ξύλα πο εχε στοιβάξει μέσα στν να . *πειδ δ δαίμων δν δυνήθει πλέον ν φέρει μπόδιον , ναψαν τ ξύλα κα κατεύκασαν τν ναόν* .

- γιος Εψύχιος (9 πριλίου) *νάψας π θεϊκο ζήλου κα πολλος χριστιανος παραλαβν πγε κα κρήμνισεν κ θεμελίων τν λληνικν ναν , στις πωνομάζετο τς Τύχης , ες τ ποον εχε προσπάθειαν κα γάπην πάρατος ουλιανς προσφέρων ες ατν κθ΄κάστην μέραν θυσίας* .

- γιος πόστολος άκοβος το λφαίου (9 κτωβρίου) , νας π τος 12 ποστόλους *ξελθν ες τ κήρυγμα το Εαγγελίου κατέστρεφε τος βωμος τν εδώλων , π το θείου ζήλου πυρπολούμενος* . 

- γιος Σωκράτης (21 κτωβρίου) *λαβε τρισμακάριστος τν στέφανον το μαρτυρίου* ταν ποκεφαλίστηκε , πειδ μία μέρα πο *ο λληνες εχον μίαν πάνδημον ορτν κα προσκύνουν τ εδωλα , τότε , λέγω , θεος Σωκράτης γεμίσας π ναν θεϊκ ζλον πγε κα κατεκρήμνισε τν βωμν κα τς ν βωμ θυσίας* .      

- γιος Μαρίνος (17 Μαρτίου) *βλέπων τος εδωλολάτρας προσφέροντας θυσίας ...ναψεν π θεϊκν ζλον κα ν ο λληνες τέλουν ορτν ες τ ψυχα εδωλα ρμησε κα κατεκρήμνισε τν βωμ κα τς ν ατ θυσίας κατεπάτησε* .

- γιος μάρτυς ντώνιος (9 Νοεμβρίου) βλέποντας τος λληνας ν ρχονται στν να τν εδώλων , τος συμβούλευσε ν φήσουν τν πλάνη τους ...φυγε γι τν ρημο , βρκε ναν ναχωρητ ...Κατόπιν παίρνοντας τν *εχ* το κατέβηκε στν πόλη , που κατοικοσε * πεπλανημένος κενος λας τν εδωλολατρν λλήνων* κα ν *όρταζαν τος δαίμονας* μπκε στν να *κα συνέτριψεν λα τ εδωλα*

- γιος μάρτυς άκυνθος (18 ουλίου) *βλέπων τος εδωλολάτρας λληνας τι προσκύνουν ν δέντρον τς καλουμένης πτελέας , τ ποον το τρυπημένον κα κούφιον ζήλω θείω κινηθες οιδίμος , πγε κα κοψε ατό*... γιος άκινθος δν κανε το κεφαλιο του μ τν πράξη ατν . κολούθησε τς ρητς βραϊκς ντολς *...κα τ λση τους θ κόψετε...* , πως γράφει τ *Δευτερονόμιον* (Ξ΄5)...κλπ

Ο στολισμός το σήμερα ποκαλούμενου *Χριστουγεννιάτικου* δέντρου , ταν μία πανάρχαια λληνικ παράδοση . ρχαος λληνας στόλιζε τ δέντρο τ ποο συμβόλιζε τ Σύμπαν . κορμς το δέντρου ταν ξονας το κόσμου , ο μπάλες ταν ο πλαντες κα ο κορδέλες ταν γαλαξίας (-ς) . πεμβαίνει κκλησία χαρακτηρίζοντας τ θιμο εδωλολατρικ κα πιβάλλει τν στολισμ νς καραβιο .

τσι καταστρέφεται συμβολισμς πο πάρχει στ συλλογικ συνείδητο κα ταυτόχρονα πιβάλλεται ς λληνικ τ νεκρικ θιμο το καραβιο . πως μως ξέρουμε γι τν ρχαο λληνικ κόσμο τ καράβι συμβολίζει τν θάνατο το νθρώπου κα τν μετάβαση τς ψυχς του στν κάτω κόσμο .

Ὁ χάροντας ὁδηγοῦσε τς ψυχς μὲ βάρκα στὸν δη .

 

Μέχρι σήμερα στ μοναστήρια πιβιώνει πέχθεια πρς τν λληνικ πολιτισμ κα τ κλασικ ργα . νωτέρω σύγχρονη εκόνα το γίου Νικολάου , ποος καταστρέφει λληνικ γλυπτικ καλλιτεχνήματα . (Μον σφιγμένου , γιον ρος) . 

5η διάψευσης ες τος σχυρισμος το κ. Χριστοδούλου π τν κκλησία τς ρθοδοξίας .

Τ βιβλίο πο κκλησία σου δν θέλει ν διαβάσεις!!!                 τος 1864

ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ

ΠΑΤΡΟΣ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ

ΠΗΔΑΛΙΟΝ

ΤΗΣ ΝΟΗΤΗΣ ΝΗΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ

ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΗΤΟΙ

ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΙ ΘΕΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΘΕΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ ΜΕΝ ΧΑΡΙΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΟΙ

ΔΙΑ ΔΕ ΤΗΣ ΚΑΘ΄ΗΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΕΡΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΩΝ ΑΗΔΟΥΣΤΕΡΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΑ

ΑΓΑΠΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΚΑΙ ΜΕΤ΄ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΝΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΘΕΝΤΕΣ

ΨΗΦΩ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΟΦΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΥ

...ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ . ΕΚ. ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ . ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. ΡΑΦΤΑΝΗ...ΑΩΞΔ

προδοσία το 1821

Ες τν κδοση το *Πηδαλίου* το 1864 διαβάζει τς τν εσαγωγ το ρχιμ. Ερηναίου Δεληδήμου :

*Ἐὰν ἐπραγματοποιοῦντο πλῆρος τὰ ὄνειρα τῶν ὀπαδῶν τοῦ Διαφωτισμοῦ , οἱ ὀρθόδοξοι λαοὶ θὰ ἐξέρχοντο ἐκ΄τῆς θλιβερᾶς τῶν ἀμάθειας , θὰ εἰσήρχοντο εἰς τὸν φωτεινὸν δρόμον τῆς προόδου , θὰ ἠγάπων τὰς ἐπιστήμας καὶ τὴν δύναμιν τοῦ Ὀρθοῦ Λόγου , θὰ προέκοπτον κοινωνικῶς καὶ οἰκονομικῶς , συνχρόνως ὅμως θὰ ἀπεκόπτοντο ἀπὸ τὰς ρίζας τῶν καὶ ἀντὶ τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος πηγαζούσης ἐκ΄τῆς ταπεινώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐνώπιόν της ἀγάπης τοῦ Θεοῦ , θὰ ἐπεκράτει καὶ εἰς αὐτοὺς ἡ ἀλαζονικὴ αὐτοπεποίθεσις τῆς ἀνθρώπινης διάνοιας* .

ς θυμηθομε πς ο διαφωτιστς θελαν ν διδαχθονε ο πόδουλοι *λληνικ Παιδεία* Κλασσικ λληνικ Γραμματεία . δο λοιπν τ ληθές!

Πράγματι κκλησία πολέμησε σφοδρά τους Διαφωτιστς το 1821!!! δ δ εσαγωγ το Ερηναίου Δεληδήμου φανερώνει τος λόγους δι τος ποίους πρεπε ν καταστραφε λληνικ Παιδεία πο φερον κα νειρεύοντο ν φέρουν στ πόδουλο Γένος ο Διαφωτιστς .

ξιοσημείωτον εναι πς παραδέχεται ρχιμ. τν θλιβερ , μ σκόπιμη μάθεια τν ρθοδόξων .

δο λοιπν πς δν πρχε ποτ *κρυφ σχολει* φ΄σον σκοπς τς ρθοδόξου κκλησίας ταν ν κρατε τος πόδουλους , μαθες  τσι στε ν μένουν ταπεινο , αωνίως νώπιόν της γάπης το Θεο , σύμφωνα μ τν εσαγωγ το ρχιμ. Ερηναίου Δεληδήμου στ *ΠΗΔΑΛΙΟΝ* τς ρθοδόξου κκλησία .

>>συνέχεια της Προμηθέας ο Λόγος(3)>>

 

<<αρχική σελίδα περί Ελληνικής Γλώσσας και Ελλήνων Διώξεις, Προμηθέας Λόγος<<

 

<<Διωγμοί φιλοσόφων και μύθοι<<   

     >>Περί Θρησκειών...ο Λόγος (ντοκιμαντέρ)>>  

  


© copyright 2006-2019   Ελληνικές Υπηρεσίες  Ιντερνετ Ô

....οι περισσότεροι από τους φιλόσοφους κυνηγήθηκαν από τα ιερατεία, συνήθως καταδικάζονταν ως άθεοι ή ασεβείς ή αιρετικοί από την αρχαία ελληνική «Ιερά Εξέταση»
 
Η αρχαία ελληνική θρησκεία καταστράφηκε από τους Έλληνες φιλόσοφους , σε μεγαλύτερο βαθμό από τους χριστιανούς αυτοκράτορες , και μάλιστα οι Έλληνες κατέληξαν να πάψουν να πολεμούν για τους θεούς , γι' αυτό και τους νίκησαν οι Ρωμαίοι που πίστευαν ακόμη στους θεούς και πολεμούσαν γι' αυτούς με πάθος

 

Οι φιλόσοφοι είπαν πολλές κακίες για τους κληρικούς. Οι κληρικοί είπαν πολλές κακίες για τους φιλόσοφους. Όμως οι φιλόσοφοι ποτέ δε σκότωσαν κληρικούς, αλλά οι κληρικοί σκότωσαν πολλούς φιλόσοφους

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ESHOPS

 Εμπορικό δίκτυο

Τουριστικό δίκτυο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΣΙ ΔΙΑΛΕΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....Πίστευε και μη ερεύνα;.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρτος και θεάματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙ ΡΩΜΗ ΜΗ ΚΑΥΧΩ....

 

 

 

 

 

 

...γίνε δίκαιος...

 

 

 

 


Αυτή η σελίδα χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 2.0 Γενικό