Μετρον Αριστον.gr

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τί ἐστὶ ἄνθρωπος;  (Περί Αυτοθελήσεως)        Blog metron ariston.gr (Nέο!!)

 

Αγορά Χρηστικού Οδηγού Επιβίωσης Σκλάβου (Χοές).

 

Αγορά Αποκωδικοποίησης Ταυτότητας Ανθρώπινης Κοινωνίας (ΑΤΑΚ)

 

Η γαλουχία του Περιπατητή δωρεάν σε ebook EPUB, MOBI, PDF, ppsx, YouTube

 

Οι 12 Προτροπές σε Microsoft PowerPoint

 

1. Ανάγκη ppsx 4. Τάξη Πραγμάτων 7. Ευτυχία  ppsx 10. Δίκαιος  ppsx
2. Μέτρο  ppsx 5. Ηθική ppsx 8.Πιστεύω δυνατά ppsx 11.Καλός Πολίτης ppsx
3. Σπεύδω Βραδέως 6. Συγχώρεση ppsx 9. Αυτοκυρίαρχος  ppsx 12. Κέντρο Αγάπης  ppsx

 

Ο Εξάντας Ελλήνων σε Microsoft PowerPoint

 

Αμάθεια  ppsx Αποδείξεις κ.α.  ppsx Ατυχία  ppsx Αχαριστία ppsx
Βοήθεια  ppsx Γονέων, τέκνων Δικαιοσύνη  ppsx Δίκαιο  ppsx
Εγωισμός  ppsx Ευγένεια  ppsx Θεός  ppsx Ισχύς  ppsx
Ιστορία  ppsx Κακία  ppsx Κατηγόρων ppsx Κυβερνώντες
Μάθηση  ppsx Ντροπή  ppsx Οικογένεια  ppsx Οκνηρία  ppsx
Οργάνωση Παράδειγμα ppsx Πεπρωμένο  ppsx Πολέμων
Πορείας  ppsx Συναίσθημα, Ψυχή Τύπος ppsx Υγεία ppsx
Φόβος  ppsx Φιλοδοξία  ppsx Φλυαρία ppsx Φίλοι  ppsx
Χρήμα  ppsx Ψεύδος  ppsx Τέλειος κριτής  

 

 

 

νθρωπος , να πίστευτο δημιούργημα . Μπορε ν δώσει τόση νέργεια ση ατς πιθυμε .

Άνθρωπος , ένα απίστευτο δημιούργημα . Μπορεί να δώσει τόση ενέργεια όση αυτός επιθυμεί .

Μπορε ν κινήσει γ κα ορανό ν δημιουργήσει κα γενικ ν πλάσει θεϊκ πράγματα καθς εναι διαμόρφωτος θεός .   Ἐὰν καλὸ θελήσει πλάθει πράγματα θαυμαστὰ καὶ ζηλευτά, τὸ ἀντίθετο ποταπὰ καὶ τρισάθλια . Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τῆς αὐτοθελήσεως μπορεῖ νὰ κάνει τὰ πάντα καὶ τίποτα . Μὲ λίγα λόγια μπορεῖ νὰ πράξει ὅτι ἐπιθυμήσει ἡ Νόησή του .

Μπορεί να κινήσει γη και ουρανό να δημιουργήσει και γενικά να πλάσει πράγματα θεϊκά καθώς είναι αδιαμόρφωτος θεός . Εαν καλό θελήσει πλάθει θαυμαστά και ζηλευτά , το αντίθετο ποταπά και τρισάθλια . Μ αυτόν τον τρόπο της αυτοθελήσεως μπορεί να πράξει τα πάντα και τίποτα . Με λίγα λόγια μπορεί να πράξει ότι βαθιά επιθυμήσει η Νόησή του .

νθρώπινη νόηση σήμερα εναι πως λογικ νς μικρο παιδιο . δικη , μ ατοκυρίαρχη , κτητικ κα γενικ δεια - μόρφωτ(σ)η από την Ἀρετὴ . νθρωπος , μπορε ν γίνει χειρότερος π σκουλήκι ἢ  χειρότερος του χοίρου . ταν θελήσει καλό γίνεται ζηλευτός και θαυμαστός ταν  κακ σε σατράπη τύραννο . Δηλαδή μετατρέπεται σ μίθεο που τον *ζηλεύει* ο Ένα .

Η ανθρώπινη νόηση σήμερα είναι όπως η λογική ενός μικρού παιδιού . Άδικη , μη αυτοκυρίαρχη , κτητική και γενικά άδεια-μόρφωτ(σ)η από την Αρετή . Ο άνθρωπος , μπορεί να γίνει χειρότερος από σκουλήκι ή χειρότερος του χοίρου . Όταν θελήσει καλό γίνεται ζηλευτός και θαυμαστός όταν κακό σε σατράπη ή τύραννο . Δηλαδή μετατρέπεται σε ημίθεο που ο Ένα τον *ζηλεύει* .

Πάντα θ μάχεται το αυτο του . Πάντα τ καλ θ πολεμ τ κακ μέσα του .

Πάντα θα μάχεται του εαυτού του. Πάντα το καλό θα πολεμά το κακό μέσα του.

Πάντοτε θα κυριαρχεί μέσα του ο Δαίμονας ή ο Άγγελος που αυτός επιλέγει.

 

Μέχρι πότε;

ως του λοκληρώσει τ ργο γι τ ποο χει δημιουργηθε .  Γιά ατ εναι  πλασμένος π πηλ κα φωτι . Γι ν μπορε ν πλάθετε κατ καιρούς κατ τ Δοκον .

 

Μέχρι πότε;

Έως ότου ολοκληρώσει το έργο για το οποίο έχει δημιουργηθεί . Για αυτό είναι πλασμένος από πηλό και φωτιά . Για να μπορεί να πλάθετε κατά καιρούς κατά το Δοκούν .

καστος φ τάχθη . (Έκαστος εφώ ετάχθη) .

<<επιστροφή στην αρχική σελίδα περί ανθρωπιάς

 

 


© copyright 2006-2019   Ελληνικές Υπηρεσίες  Ιντερνετ Ô

*Όποιος ξεχνάει ξεχνιέται*
 
Όπως τα δάκτυλα στην παλάμη έχουν διαφορετικό ρόλο και όλα μαζί εργάζονται για να εκτελεσθεί μια κίνηση έτσι και οι άνθρωποι σε μια κοινωνία με την διαφορετικότητα τους και όλοι μαζί εργάζονται για να εξελιχθεί και να προοδεύσει το ανθρώπινο είδος.

 

Ο καλός είναι αξιαγάπητος

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ESHOPS

 Εμπορικό δίκτυο

Τουριστικό δίκτυο